★ Free online encyclopedia. Did you know? page 299

Home.Finance.Ua

Home.Finance.Ua - інтернет-сервіс для ведення домашньої бухгалтерії від фінансового порталу Finance.ua. У системі реалізована базова облікова та аналітична функціональність: облік доходів і витрат, планування бюджету, розрахунок залишків на рахун ...

Гідність

Гидність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в я ...

Гонор

Гонор або Ґонор - римське божество честі, що його шанували разом з Віртус. Г., Віртус, Беллона, Діскордія були постійним почтом Марса. Храм Г. був у Римі, зображували його юнаком із списом та рогом достатку. Походить це слово від імені римського ...

Тост

Тост, заздравиця або заздоровниця - промова, що передує розпиванню спиртних напоїв. Побажання чи тост повинні містити вітання на адресу почесного гостя, що є приводом для зустрічі. Загальноприйняту форму побажання гостям процвітання, щастя тощо… ...

Убивство честі

Убивство честі - убивство члена родини, найчастіше жінки, учинене родичами за накликане на сімю "безчестя". Під "безчестям" зазвичай маються на увазі табуйовані в даній культурі дії сексуального характеру: подружня зрада, дошлюбний секс та інші. ...

Агафологія

Агафологія - частина практичної філософії або етики, в якій йде мова про "вище благо". З того часу, як Сократ визначив це поняття в тому сенсі, що в ньому зливається ідея чесноти з ідеєю блаженства благополуччя і що вища чеснота складає і вище ща ...

Валове національне щастя

Валове національне щастя - холістична міра якості життя, яка включає моральні і психологічні цінності, на відміну від Валового Національного Продукту. Термін походить від англійського Gross National Happiness, як протиставлення Gross National Pro ...

Всесвітній індекс щастя

Індекс щастя -– це міжнародний індекс, що відображає добробут людей в різних країнах світу. У традиційній економіці для порівняння рівня життя в країнах використовують показник валового внутрішнього продукту. Індекс щастя покликаний з’ясувати реа ...

Гедоністична адаптація

Гедоністична адаптація - передбачувана тенденція людей триматися на відносно стабільному рівні щастя, а також швидко повертатися до цього рівня після серйозних позитивних чи негативних подій або змін в житті. Вивчається в позитивній психології.

День щастя

Міжнародний День Щастя - Міжнародний день ООН, що святкується щороку 20 березня. Проголошено ООН 28 червня 2012 року. Резолюцією 66 / 281 на 118-му пленарному засіданні ООН визнала актуальність щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями т ...

Ейфорія

Ейфория - патологічно піднесений настрій, який не має під собою причин. Доходить часто до розвитку психічного розладу, що виявляється в піднесеному, радісному, веселому настрої, добросерді, безтурботності, що загалом не відповідає обєктивним обст ...

Міжнародний індекс щастя

Міжнародний індекс щастя - являє собою індекс, що відображає добробут людей та стан навколишнього середовища в різних країнах світу, який був запропонований New Economics Foundation в липні 2006. Головне завдання індексу відобразити "реальний" до ...

Радість

Радість - за старшими класифікаціями емоцій, представлена як одна з першопочаткових емоцій, за Уорреном, виступає як почуття чи емоційне ставлення, краще розглядається як один з двох полюсів емоції, між якими емоційне життя як-би мовити коливаєть ...

Самооцінка

Самооцинка, елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків, важливий регулятор поведінки. Самооцінка визначає взаємини людини з її оточенням, її критичн ...

Сміх

Сміх - вираз емоційного стану людини, повязаний з переживанням неоднозначної, смішної ситуації і супроводжується рядом фізіологічних реакцій організму. Сміх має певне зовнішнє вираження, психофізіологічну природу та соціальну функцію. Сміх проявл ...

Тіхе

Тихе, рідко Тіха, Тіхі - богиня випадку, дочка Океана й Тетії. В історичні часи - богиня долі, щастя, відповідає давньоримській Фортуні. Тіхе прославляли поети, до неї зверталися з палкими молитвами осиротілі люди. Піндар склав гімн на її честь, ...

Усмішка

Усмішка - вираз обличчя, який супроводжує різноманітні емоції, насамперед задоволення. Під час усмішки мязи підіймають верхню губу, тягнуть кути рота догори і вбоки. У формуванні усмішки беруть участь мязи: Великий виличний мяз. Малий виличний мя ...

Фелікітас

Фелікітас, Феліцитас, Феліція, або Феліца - у римській міфології уособлення щастя й успіху, богиня щастя й вдачі. Іноді її ототожнювали з Фортуною. На честь богині було споруджено кілька храмів у Римі, а також були встановлені статуї на Марсовому ...

Фортуна

Фортуна - римська богиня щастя, долі, добробуту, успіху, ототожнювана з грецькою Тіхе. Fors fortuna, свято на честь Фортуни святкували у Стародавньому Римі 24 червня. У Римі Фортуна мала особливу шану, значення її зросло, коли занепала віра в ста ...

Хюґе

Хюґе, коректно - гюґе, - це данське слово, яке означає настрій затишку та комфортного спілкування з почуттям добробуту і задоволення. За останні роки хюґе стала визначальною характеристикою данської культури.

Психологія особистості

Психологія особистості - галузь психологічних знань, яка займається вивченням психічних властивостей людини як цілісного утворення, як певної системи психічних якостей, що має відповідну структуру, внутрішні звязки, характеризується індивідуальні ...

Автоматизм

Автоматизм - мимовільні, неусвідомлювані компоненти свідомої діяльності людини. У психології розрізняють: Автоматизм первинний, природжений - інстинкт. Автоматизм вторинний, набутий життєвим досвідом - навички і звички. Людина здатна свідомо конт ...

Авторитарна особистість

Авторитарна особистість - поняття і концепція, введені в науковий обіг соціальними філософами другої половини XX ст. Еріхом Фроммом та Теодором Адорно, що фіксують і пояснюють існування особливого типу масової особистості, котра слугує основою то ...

Акме

Акме - соматичний, фізіологічний, психологічний і соціальний стан особистості, який характеризується зрілістю її розвитку, досягненням найбільш високих показників у діяльності, творчості. Вважається, що даний період у житті людини припадає на вік ...

Аксіологічна психологія особистості

Аксіологічна психологія особистості - новітня царина персонологічних студій, суголосних сучасним науковим пошукам постнекласичних парадигмальних варіантів цілісного дослідження феномену особистості. Концепцію вперше запропоновано і досліджено Кар ...

Амбіверт

Амбівeрт - у психології - особистість, що має середні показники за шкалою. Екстраверсія означає спрямованість свідомості та уваги людини в основному на те, що відбувається навколо нього, на відміну від інтроверсії - спрямованості свідомості людин ...

Бойовий досвід

Бойовий досвід - стійкі практичні знання і навички, набуті командними кадрами, штабами і військами у ході бойових дій. Накопичується і закріплюється у бойовій обстановці. Є одною з найважливіших якостей, яка сприятиме успішному веденню бою і опер ...

Велика пятірка (психологія)

Велика пятірка - ієрархічна модель особистості, що представляє пять основних рис, що складають особистість людини. Для кращого запамятовування в англомовній літературі пять рис складають в акронім "OCEAN": Conscientiousness - сумлінність. Тенденц ...

Віктимізація

Віктимізація - процес або кінцевий результат перетворення на жертву злочинного посягання. Віктимизацію вивчають у межах віктимології та кримінології. У позитивістської віктимології прийнята теорія, згідно з якою потерпілі від злочинів володіють п ...

Внутрішній світ

Внутрішній і зовнішній світ - поняття, що фіксують відмінність між усім тим, що відноситься до явищ психіки людини, і тим, що не відноситься до неї. У сучасній психології такий поділ більше не проводиться, хоча термін "внутрішній світ" може викор ...

Гендерна ідентичність

Гендерна ідентичність - усвідомлення особистістю себе як представника чи представниці статі, гендеру, відчуття свого жіночого, чоловічого або андрогінного тіла, усвідомлення своєї приналежності до чоловічої, жіночої або якоїсь іншої статі у соціа ...

Здібності

Здібності - це здатність чи компетентність людини виконувати певний вид роботи на певному якісному рівні. Видатні здібності можна вважати "талантом". Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, що є у людини, але вони забезпечують їх швидке ...

Ідентичність (психологія)

Ідентичність - багатозначний життєвий і загальнонауковий термін, що виражає ідею постійності, тотожності, спадкоємності індивіда і його самосвідомості.

Інтроверсія - екстраверсія

Інтроверсія - екстраверсія - дихотомічні поняття в теорії особистості, які запропонував психіатр і психотерапевт Карл Густав Юнг у 1921 році у своїй праці "Психологічні типи", щоб описати ставлення людей відповідно до їх тенденцій звертати увагу ...

Кваліметрія (психологія)

Кваліметрiя – науково обґрунтована оцінка та системна діагностика професійної діяльності та рефлексії особистості.

Киріофобія

Киріофобія - вороже, не толерантне ставлення національних меншин до корінної, титульної нації. Киріофобія - своєрідний антипод ксенофобії, протилежний їй, полягає у не толерантному чи навіть ворожому ставленні не господаря до гостей, а навпаки - ...

Когнітивний дисонанс

Когнітивний дисонанс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок стосовно деякого обєкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає за ...

Компенсація (психологія)

Компенсація - захисний механізм психіки, що полягає в несвідомій чи свідомій спробі подолання реальних і уявних недоліків, відновлення порушеної рівноваги психічних і психофізіологічних процесів шляхом створення протилежно спрямованої реакції або ...

Комплекс меншовартості

Комплекс меншовартості, також відчуття меншовартості - вияв непристосованої структури особистості, що страждає від відчуття переваги оточення над нею. Комплекс виникає внаслідок помилок чи невдач і суттєво впливає на поведінку людини. Першим досл ...

Конфлікт (психологія)

Конфлікт визначається в психології як відсутність згоди між двома або більше сторонами. У разі міжособистісного конфлікту під сторонами розуміються особи або групи, а у разі внутрішньоособистісного - установки, цінності, ідеї одного субєкта.

Ксенофобія

Ксенофобія, що означає "чужинець", "незнайомець", та φόβος, що означає "страх") - різке несприйняття особою чи національною лінгвокультурною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо. На рівні державної політики може вия ...

Локус контролю

Локус контролю - поняття, яке характеризує субєктивне сприйняття локалізації причин поведінки чи керівного початку у себе чи інших. Уведено американським психологом Дж. Роттером. Локус контролю оцінюється на шкалі інтернальності-екстернальності в ...

Межа толерантності

Межа толерантності - поріг толерантності за яким терпимість до чужого способу життя, починає заважати життю конкретного індивіда або громаді, нації, етносу, расі. Існує також протилежний поріг, дуже низька толерантність, при який наш індивід або ...

Міжособистісний простір

Міжособистісний простір - відстань, на якій співрозмовники перебувають стосовно одне одного. Чим більше співрозмовники зацікавлені одне в одному, тим ближче вони стоять або сидять одне до одного. Однак є межа допустимої відстані між співрозмовник ...

Обдарованість

У психологічній літературі можна визначити в основному декілька аспектів обдарованості. Першим аспектом обдарованості є обдарованість вроджена або ще як її називають "актуальна" та набута - "потенційна". Вроджена "актуальна" обдарованість - це ос ...

Раціоналізація (психологія)

Раціоналізація - різновид психологічного захисту. Проявляється у спробах довести, що будь-які вчинки субєкта є єдино правильними, а тому - критиці не підлягають. Як правило, раціоналізацію використовують, щоб пояснити свої дії, що вже відбулися і ...

Самоконтроль

Самоконтроль - здатність контролювати свої емоції, думки і поведінку. Самоконтроль ґрунтується на волі - вищій психічній функції, що визначає здатність людини приймати усвідомлені рішення і втілювати їх у життя. Самоконтроль тісно повязаний з пон ...

Самопізнання

Самопізнання - це своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якого лежить процес рефлексії. Процес самопізнання вимагає від субєкта значних зусиль, невпинної праці над собою, дозволяє відкрити себе, виявити свої позитивні якості ...

Синдром примадонни

Синдром примадонни - психо-соціальний ефект поведінкової риси особистості, що вважає себе незамінною в будь-яких видах професійної діяльності, незалежно від статі і на цій підставі вимагають до себе особливого ставлення від начальства, колег, зам ...

Сократівський діалог

"Сократівський діалог" - притягнення клієнта до співпраці і розширення сфери його свідомості. "Сократівський діалог" - свого роду інтелектуальний поєдинок між психологом і клієнтом, у ході якого корелюються непослідовні, суперечливі і бездоказові ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →