★ Free online encyclopedia. Did you know? page 327

Зображення гендеру у відеоіграх

Зображення гендеру у відеоіграх - це відмінності та особливості зображення чоловіків і жінок у відеоіграх. Воно є предметом гендерних досліджень як комплексний прояв сексизму, зокрема, в контексті сексизму у відеоіграх. Хоча жінки складають полов ...

Індекс гендерного розвитку

Індекс гендерного розвитку – це індекс, призначений для вимірювання гендерної рівності. ІГР разом з показником ступеня реалізації гендерної рівності GEM – Gender Empowerment Measure увійшли до "Звіту про розвиток людини" Програми розвитку ООН у 1 ...

Індекс гендерної нерівності

Індекс гендерної нерівності - інтегральний показник, який відображає нерівність у можливостях досягнень між чоловіками і жінками в трьох вимірах: репродуктивне здоровя, розширення прав і можливостей, а також на ринку праці. Індекс був представлен ...

Лаадан

Лаадан - феміністична штучна мова, створена фантасткою та лінгвісткою Сюзетт Гейден Елджін в 1982 році, щоб зясувати, чи зможе мова, націлена на вираження думок жінки, сформувати культуру, також розглядалася теорія про те, що західні природні мов ...

Мізандрія

Мізандрія, або чоловіконенависництво - комплекс негативних кліше або стереотипів, повязаних зі страхом, нетерпимістю та іншими негативними почуттями щодо чоловіків та юнаків. Мізандрія може проявлятися у формі дискримінації за ознакою статі, прин ...

Мізогінія в масмедія

Приклади жінконенависництва існують у багатьох опублікованих формах, в різних культурах і добре досліджених роботах. Технічний прогрес сучасної епохи робить свій внесок у мізогінію через засоби масової інформації та маркетинг. Злиття мізогінії і ...

Нейробіологія статевих відмінностей

Нейрологія статевих відмінностей - це вивчення характеристик, які розрізняють чоловічий і жіночий мозок. Деякі думки про психологічні статеві відмінності відображають взаємодію генів, гормонів та соціальне навчання в процесі розвитку мозку протяг ...

Принцип Смурфетти

Принцип Смурфетти - це практика у художніх творах, насамперед у фільмах та телесеріалах, включати у повністю чоловічий склад персонажів лише одну жінку. Ця практика задає розповідь, у якій переважають чоловіки, а жінка - є винятком і існує лише д ...

Скляна стеля

Скляна стеля - термін з теорії гендерних досліджень, введений феміністками на початку 1980-х для позначення невидимого і формально ніяк не позначеного барєру, який обмежує карєрне просування жінок, безвідносно до їх професійних якостей, певним рі ...

Стать і гендер

Стать індивіда визначається анатомією репродуктивної системи та вторинними статевими ознаки. Ґендер може стосуватись соціальних ролей на основі статі або самовизначення на основі внутрішнього усвідомлення. Термінологічне розмежування біологічної ...

Ступінь гендерної довіри

Ступінь гендерної довіри, ступінь реалізації прав жінок – один з показників, що вимірює гендерну нерівність та фокусується на трьох змінних, що відображають: участь жінок в процесі прийняття політичних рішень, доступ жінок до професійних можливос ...

Токсична маскулінність

Токсична маскулінність - згідно з феміністично-гендерною теорією, сукупність "традиційно чоловічих" атрибутів, які можуть шкодити не лише жінкам, а й чоловікам та суспільному ладу в цілому. Гендерні теоретики використовують термін токсична маскул ...

Фемінітиви

Фемінітиви - група слів жіночого роду за певним станом, альтернативних або парних аналогічним словам чоловічого роду, від яких вони утворюються суфіксально. Залежно від класифікації до фемінітивів включають назви самиць тварин та іноді слова спіл ...

Філандрія

Філандрія - "любити", + ἀνήρ - "чоловік") - ніжність по відношенню до чоловіків, любов та захоплення ними. Антонім до слова - мізандрія. Паралельними грецькими похідними щодо людей загалом є філантропія та мізантропія, а для жінок філогінія та мі ...

Філогінія

Філогіния - "любити", + "γυνή" - "жінка", англ. philogyny) - ніжність, любов чи захоплення по відношенню до жінок. Антонім до слова - мізогінія. Філогінію не слід плутати з гінефілією, сексуальним чи романтичним потягом до жінок чи фемінності, чи ...

Чи може підпорядковане промовляти?

"Чи може підпорядковане промовляти?" - есе написане в 1988 році індійською літературною критикинею та теоретикинею постколоніалізму і фемінізму Ґаятрі Чакраворті Співак. Робота була своєрідним відгуком на позицію Жиля Дельоза та Мішеля Фуко, пред ...

Агендерність

Агендерність, також нуль-гендерність, нейтральний гендер - самовідчуття людини, що не відносить себе до жодної гендерної ідентичності, або відчуває себе без неї взагалі. Агендерні люди можуть описувати себе як безстатеві: не чоловік і не жінка. А ...

Буч і фем

Буч і фем - терміни сленгу ЛГБТ-спільноти, кліше для позначення гендерних ролей в лесбійських в стосунках. Сучасні лесбійки поступово відходять від відносин фем / буч, які стають непопулярними в лесбійському середовищі. Сьогодні відносини фем / б ...

Гендерна поляризація

Гендерна поляризація - це соціологічна концепція американської психологині Сандри Бем, яка ілюструє, що суспільства визначають і наголошують жіночність та маскулінність як полярні протилежні гендери, поведінки та ставлення, коли прийнятне для чол ...

Гендерні ролі в негетеросексуальних спільнотах

Гендерні ролі в негетеросексуальних спільнотах є предметом багатьох дискусій, деякі люди вважають, що традиційні, гетеросексуальні гендерні ролі часто помилково застосовуються в негетеросексуальних стосунках за допомогою гетеронормативної культур ...

Гендерні ролі індіанців Північної Америки

Традиційні гендерні ролі серед корінних американців та народів перших націй, як правило, сильно різняться залежно від регіону та громади. Як і у всіх суспільствах доколумбової епохи, історичні традиції можуть відображати або не відображати сучасн ...

Еффемінізація

Еффемінізація - це прояв рис у хлопчика чи чоловіка, які частіше пов’язані з жіночою поведінкою, манерністю, стилем чи гендерними ролями, а не з традиційно чоловічою поведінкою, стилем чи роллю. Історично цей термін використовувався для натяку та ...

Жіночність

́ Жіночність або Жіночість, Фемінність, в деяких перекладах Фемінінність англ. femininity - етично-естетична категорія, що позначає особистісні, естетичні та соціально-психологічні якості, які очікуються культурою від жінок, і описує нормативні е ...

Трансвестизм (переодягання)

"Трансвестизм" - перевдягання в одяг, який суспільні норми і умовності приписують протилежній статі. Може бути симптомом гендерної дисфорії.

Жіноча стать

Жіноча стать - стать організмів або частин організмів, яка виробляє яйцеклітини. Особина жіночої статі не може розмножуватися статевим шляхом без доступу до чоловічих гамет за винятком партеногенезу. Проте, деякі організми можуть розмножуватися, ...

Жінка

Жинка - доросла людина жіночої статі. Дітей та підлітків жіночої статі називають дівчатками та дівчатами. Інколи поняття жінка вживається узагальнено для всіх осіб жіночої статі незалежно від віку. Жінки, зазвичай мають дві X-хромосоми, матку, ва ...

Інактивація X-хромосоми

Інактивація X-хромосоми, ІXХ - процес дозової компенсації генів у ссавців, який призводить до транскрипційної активності лише однієї статевої X-хромосоми у самиць та самців. Інактивація відбувається за правилом, де n - кількість X-хромосом у ядрі ...

Визначення статі при народженні

Визначення статі у людини - розпізнавання статі при народженні дитини. Як правило, при народженні дитини родич, акушерка або лікар оглядає геніталії дитини і приписує їй чоловічуї або жіночу стать. Визначення статі також може проводитися до народ ...

Гермафродитизм

Гермафродитизм – наявність в одному організмі чоловічих та жіночих статевих органів. Термін походить від імені грецького міфологічного персонажа Гермафродита – дитини Гермеса та Афродити, котра поєднала у собі ознаки чоловічої та жіночої статі. Т ...

Гінандроморфізм

Гінандроморфізм - аномалія розвитку організму, при якому в одному тілі великі ділянки мають генотип й ознаки обох статей. Є наслідком наявності в чоловічих і жіночих клітинах організму низки статевих хромосом із різною кількістю останніх, як напр ...

Інтерсексуальність

Інтерсексуальність - загальний термін для позначення групи станів, при яких роздільностатевий організм має статеві ознаки, що не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Інтерсекс-особи - люди, що народилися з такими варіантами статеви ...

Порушення статевого розвитку

Порушення статевого розвитку, також відоме як відмінності в статевому розвитку та варіації статевих характеристик, є захворюваннями, що стосуються репродуктивної системи. Ці терміни стосуються "вроджених станів, при яких хромосомний розвиток або ...

Псевдогермафродитизм

Псевдогермафродитизм - давній клінічний термін, яким позначають стан, за якого вторинні статеві ознаки організму не відповідають первинним. Цей стан, наприклад, може бути наслідком дефіциту 5-α-редуктази чи синдрому нечутливості до андрогенів, і ...

Справжній гермафродитизм

Справжній гермафродитизм, овотестикулярний розлад, справжній гонадний інтерсекс - інтерсексуальний стан, за якого в межах одного організму виявляються як фолікули яєчників, так і сімяні канальці, що можуть бути присутніми як в різних гонадах, так ...

Химера (біологія)

Химера - тваринний або рослинний організм, що сполучує в собі клітини, тканини, органи чи частини тіла різних організмів. В основі утворення химери лежить обєднання клітин, що виникли з різних зигот. Часто химерично побудованими є не цілі організ ...

Шкала Прадера

Шкала Прадера, або стадіювання Прадера, названа на честь д-ра Андреа Прадера, є грубою системою оцінювання ступеня вірилізації статевих органів людського тіла і подібна до шкали Квіглі. В першу чергу це стосується вірилізації жіночих статевих орг ...

Чоловік

Чоловик - це доросла людина чоловічої статі, однієї з двох статей роду людей. Символ чоловіка - ♂, символ Марса. Немовлята чоловічої статі часто асоціюються у західноєвропейських культурах з блакитним кольором, у той час як немовлята жіночої стат ...

Воїн

Воїн, вояк, вояка - людина, що присвятила себе військовій справі, безпосередньо беручи участь у бойових діях. Слово воїн зараз вживається тільки в урочистому, піднесеному стилі.

Всесвітній день чоловіків

Всесвитній день чоловікив - свято, яке відзначається в першу суботу листопада. Свято було запроваджено з ініціативи австрійського магістрату і керівництва відділення ООН у Відні. Колишнього президента СРСР Горбачова, до якого організатори свята з ...

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний чоловичий день - міжнародне свято, яке щорічно відзначається 19 листопада з метою визнання та святкування культурних, політичних та соціально-економічних досягнень чоловіків. Цілі святкування Міжнародного чоловічого дня викладені в "У ...

Хлопець (партнер)

Хлопець - друг чоловічої статі, постійний супутник, з яким є платонічні, романтичні та / або сексуальні стосунки. Цей термін використовується, як правило, за короткострокових стосунків, тоді як інші назви частіше вживаються для довгострокових сто ...

Чоловіки, які практикують секс із чоловіками

Чоловіки, які практикують секс із чоловіками - термін, що використовується в епідеміології, соціології, антропології і сексології для позначення чоловіків, які постійно або періодично практикують сексуальні контакти з іншими чоловіками. Застосову ...

Чоловіча статева система

Чоловіча статева система складається із численних статевих органів, які є частиною людського репродуктивного процесу. Статеві органи поділяють на внутрішні та зовнішні.

Чоловіча стать

Самець переправляється на цю статтю. Чоловіча стать ♂ - стать організмів або частин організмів, яка продукує малі рухливі гамети, що називаються сперматозоїдами. Кожен зі сперматозоїдів може злитися з жіночою гаметою, яйцеклітиною, запліднюючи її ...

Нестор Пітана

Нестор Фабіан Пітана, Аргентина) - аргентинський футбольний арбітр і колишній актор. Входить до елітної категорії арбітрів КОНМЕБОЛ, з 2010 року є арбітром ФІФА. Судив вирішальний матч Кубку світу-2018.

Міріам Лерер

Лерер Міріам – провідна драматична акторка єврейських театрів в Аргентині, антрепренер. У дитинстві переїхала до Аргентини. Дебютувала 1921 р. Грала у складі труп під керівництвом Марієнгофа і Глазунова, Лейби та Бориса Ауербах, Томашевського, Со ...

Матросова Юлія Савеліївна

Юлія Савеліївна Матросова року в місті Володимир-Волинському Волинської області) - актриса Чернігівського молодіжного театру, лауреат Чернігівської обласної премії імені Михайла Коцюбинського. Живе у Чернігові.

Йоко Сімада

Йоко Сімада - японська акторка. За межами Японії найвідоміша за роллю Маріко у серіалі "Сьогун" дозволило їй знятися ще в кількох англомовних фільмах. У 1982 вона знялася в першому франко-японському телевізійному проекті - у фільмі "Червоне кімон ...

Вріндаванські Госвамі

Вріндаванські Ґосвамі - група видатних святих і філософів ґаудія-вайшнавської традиції індуїзму, які жили в Індії в XV - XVI століттях. Титул Ґосвамі вказує на наближеність до господа або більш піднесене положення і статус.

Encyclopedic dictionary

Translation
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →