★ Обєднаний інститут економіки НАН України - економіка україни ..

                                     

★ Обєднаний інститут економіки НАН України

Обєднаний інститут економіки НАН України - науково-дослідний інститут в Україні, який існував з різними назвами з 1936 до 2005, на базі якого була створена низка сучасних наукових установ НАН України.

                                     

1. Колишні назви Інституту

 • 1936 - 1991 - Інститут економіки АН УРСР.
 • 1936 - Аграрно-економічний інститут АН УРСР.
 • 1991 - 1994 - Інститут економіки АН України.
 • 2004 - 2005 - Обєднаний інститут економіки НАН України.
 • 1994 - 2004 - Інститут економіки НАН України.
                                     

2. Історія Інституту

Рішенням Президії АН УРСР від 27.07.1936 № 25 на базі Інституту економіки ВУАМЛІН та Інституту сільськогосподарської економіки Народного комісаріату землеробства УРСР було створено Аграрно-економічний інститут АН УРСР. Рішенням Президії АН УРСР від 13.12.1936 № 41 Інститут був перейменований в Інститут економіки АН УРСР. В кінці 1937 до його складу увійшов Інститут демографії і санітарної статистики АН УРСР.

В перші роки існування 1936 - 1938 Інститут видав лише один збірник - "Радянська Україна за 20 років" 1937, що носив пропагандистський характер. Умови досліджень в ті часи були дуже складними. Першого директора Інституту О. М. Асаткіна було розстріляно після спроби надрукувати матеріали перепису населення 1937 року, які красномовно показували демографічну катастрофу внаслідок голодомору 1932 - 1933 рр. Його наступник В. П. Теплицький також був заарештований в 1938, але після війни реабілітований. В 1939 - 41 Інститут, очолюваний В. В. Рудницьким, активізував наукову роботу. В ньому розроблялися проблеми продуктивності праці на Донбасі, видано "Социалистическое сельское хозяйство Советской Украины" 1939 та ін. монографії. Науково значимими були праці М. В. Птухи з історії української і російської статистики і праці К. Г. Воблого з економічної географії України.

Під час війни з середини літа 1942 р. діяльність Інституту було відновлено в Уфі Башкирська АРСР, куди було евакуйовано установи АН УРСР. Там діяли чотири відділи, в тому числі економічної географії і статистики. Там у 1942 за ініціативи академіка К. Г. Воблого була видана істориками книга "Нарис історії України", до якої Костянтин Григорович написав розділ з оцінки природних багатств. 1943 року в Уфі була опублікована в скороченому вигляді колективна праця "Народне господарство Радянської України".

Після війни робота Інституту була тісно повязана з відбудовою народного господарства УРСР. Продовжувались дослідження стосовно продуктивності праці в промисловості, щодо економічного районування та історії народного господарства, видано праці: "Економічна географія УРСР" т. І, "Народне господарство УРСР" та ін. Згодом рівень роботи знову понизився через обмежені можливості використання статистичних джерел і панування партійного доктринерства, що частково послабло після 1953. З праць цього періоду виділяються: "Нариси економічної географії УРСР" в 2 томах 1949 - 1952, "Нариси розвитку народного господарства УРСР" 1949, згодом доповнені і перевидані російською мовою, "Нариси з історії економічної думки на Україні" 1956, "Радянська Україна" 1957 та кілька монографій з прикладної, галузевої економіки.

У 1960-х, за часів "косигінської господарської реформи" або "ліберманізації радянської економіки" за імям відомого харківського економіста, професора О. Г. Лібермана, кількість працівників Інститу збільшилася втричі для "забезпечення наукового супроводу реформи". В Інституті, який на той час очолював О. О. Нестеренко, було створено нові відділи статистики, економіки праці. У складі відділу політичної економії була організована наукова група з дослідження проблем світової економіки, у відділі історії народного господарства набули подальшого розвитку дослідження з історії економічної думки України.

Відділення Інституту були відкриті у Донецьку з 1967 на його базі створено Інститут економіки промисловості АН УРСР, Львові 1964, Харкові 1965 і Одесі 1970. В Івано-Франківську працював відділ економічного аналізу і резервів виробництва Львівського відділення.

У другій половині 1960-х Інститут на чолі з С. М. Ямпольським провів значну роботу з підвищення теоретичного рівня наукових досліджень у сфері економіки, зосередившись на обраному науковому напрямі - дослідженні економічних проблем науково-технічного прогресу. Вперше в історії Інституту з 1965 його економічні дослідження були орієнтовані на експерименти, які проводились у господарській практиці, зокрема при розробці питань вдосконалення планування і матеріального стимулювання на підприємствах різних галузей промисловості.

За час роботи академіка І. І. Лукінова на посаді директора Інституту економіки 1976 - 2003 останній перетворився на великий науковий центр. Істотно змінилась структура інституту: замість дрібних підрозділів, що займалися розробкою галузевої тематики, зявилися нові великі відділи з найважливіших напрямів економічної науки. В той час досліджувались теоретичні проблеми відтворення виробництва, вдосконалення міжгалузевих звязків та балансових увязок, розвитку невиробничої сфери, соціально-економічні проблеми праці, соціально-економічні проблеми села та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, агропромислової інтеграції, теоретичні проблеми управління та економіко-математичного моделювання тощо.

З метою поглиблення спеціалізації наукових досліджень переважно на базі наукових підрозділів Інституту було організовано нові наукові установи: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України 1978 р., Інститут економічного прогнозування 1997 р. На самостійні інститути були перетворені також Одеське та Львівське відділення Інституту економіки. В 1991 на базі Одеського відділення створено Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ІПРЕЕД - провідний науковий підрозділ НАН України на півдні України. В 1994 Львівське відділення було перетворено на Інститут регіональних досліджень НАН України, який згодом став провідною академічною установою в Україні з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Назва установи змінювалася та уточнювалася: з грудня 1936 - Інститут економіки АН УРСР з 1991 року - АН України, з 1994 року - НАН України, з 2004 - Обєднаний інститут економіки НАН України створений постановою Президії НАН України від 08.10.2003 № 242. 1 жовтня 2005 за рішенням Національної академії наук України Обєднаний інститут економіки НАН України був ліквідований. В 1997 на базі наукових підрозділів Інституту економіки було організовано нову наукову установу - Інститут економічного прогнозування, правонаступником якого з 2005 є Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України".

                                     

3. Структура Інституту

До 1939 Інститут складався з 2 секторів промисловості і сільського господарства та 2 груп історії народного господарства та фінансів. В 1957, після кількох реорганізацій, мав 5 відділів: економіки промисловості, економіки сільського господарства, розміщення виробництва, історії народного господарства та політичної економії. В 1980 до складу Інституту входили 6 наукових відділів, що складались з 16 секторів та інших підрозділів, а також обчислювальний центр, в них працювало 354 чол., з яких 135 - наукові співробітники в тому числі 19 докторів і 97 кандидатів наук.

                                     

4. Директори інституту

 • Румянцев Олексій Матвійович - в 1950 - липень 1952.
 • Фейгін Яків Григорович - в 1947 - 1948.
 • Яснопольський Леонід Миколайович - в 1952 - 1953.
 • Ямпольський Стефан Михайлович - в 1965-1967-в. о., 1967 - 1970.
 • Багрій Петро Іларіонович - в 1971 - 1976.
 • Теплицький Василь Пахомович - в 1937 - 1938.
 • Пирожков Сергій Іванович - в 2003 - 2005.
 • Лукінов Іван Іларіонович 1927 - 2004 - в 1976 - 2003.
 • Першин Павло Миколайович - в 1948 - 1950.
 • Воблий Костянтин Григорович - в 1942 - 1947.
 • Асаткін Олександр Миколайович - в 1936 - 1937.
 • Рудницький Василь Васильович - в 1939 - 1941.
 • Нестеренко Олексій Олексійович - в 1953 - 1965.
                                     

5. Відомі вчені

 • Шевченко Антон Юхимович.
 • Корнієнко Василь Петрович.
 • Долішній Марян Іванович.
 • Шепотько Людмила Олександрівна.
 • Птуха Михайло Васильович.
 • Онищенко Олексій Мусійович.
 • Геєць Валерій Михайлович.
 • Чумаченко Микола Григорович.
 • Алимов Олександр Миколайович.
 • Лященко Петро Іванович.
 • Герасимчук Микола Семенович.
 • Агафонов Олександр Костянтинович.
 • Безчасний Леонід Костянтинович.
 • Пахомов Юрій Миколайович.
                                     

6. Джерела та література

 • М. С. Герасимчук. Економіки інститут НАН України / / Енциклопедія сучасної України: у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба, НАН України, НТШ. - К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2020. - 10 000 прим. - ISBN 944-02-3354-X.
 • М. С. Герасимчук. Інститут економіки НАН України / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - С. 486. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.

Література

 • Тонкаль В. Ю., Пелих В. М., Стогній Б. С. Академія наук Української РСР - за ред. І. К. Походні. - К.: Наукова думка, 1980, С.331 -334.


                                     

7. Посилання

 • Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко. Перерваний поступ: Віхи історії економічної науки в Україні кінець XIX - середина XX ст. / / Актуальні проблеми економіки, № 4 82, 2008, С.12 -28.
 • Інститут економіки АН УРСР.

Users also searched:

економічні журналі, економіка і прогнозування, фахове видання з економіки, фахові журналі з економіки, інститут экономики киев, інститут економіки природокористування та сталого розвитку нан україни, інститут економіки та прогнозування пустовойт, інститути економіки, економіки, інститути, інститут, журналі, прогнозування, України, фахове видання з економіки, економічні журналі, фахові журналі з економіки, інститути економіки, економіка і прогнозування, пустовойт, экономики, киев, фахове, видання, економічні, фахові, природокористування, сталого, розвитку, україни, економіка, Обднаний, інститут экономики киев, інститут економіки природокористування та сталого розвитку нан україни, інститут економіки та прогнозування пустовойт, Обднаний інститут економіки НАН України, обєднаний інститут економіки нан україни, об'єднаний інститут економіки нан україни,

Encyclopedic dictionary

Translation

Обднаний інститут экономики киев економіка україни фахові фахове прогнозування розвитку України економіка і прогнозування економічні журналі обєднаний інститут економіки нан україни інститут економіки та прогнозування пустовойт інститути інститут економіки природокористування та сталого розвитку нан україни экономики інститути економіки фахове видання з економіки фахові журналі з економіки природокористування сталого об'єднаний інститут економіки нан україни киев видання інститут журналі економічні пустовойт Обднаний інститут економіки НАН України економіки економічні журналі інститут економіки та прогнозування пустовойт інститут экономики киев економіка і прогнозування інститути економіки фахові журналі з економіки інститут економіки природокористування та сталого розвитку нан україни фахове видання з економіки

Інститут економіки та прогнозування пустовойт.

Визначення рівня сталого розвитку чорної металургії та. Шпак Н.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів К. Обєднаний інститут економіки НАН України, 2004. – С. 149 159.

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку нан україни.

Виникнення та аналіз поняття сталий розвиток. Соціально економічних умовах Національна академія наук проводила на ядерних досліджень CERN, Обєднаний інститут ядерних досліджень. Інститут экономики киев. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Інститут географії НАН України Університет економіки та права Крок а 1934 року обєднаний з музеєм в Інститут геології АН УРСР з 1939 року. Економічні журналі. Партнери Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень Землі. Онлайн університет Обєднаний Український Університет, метою якого буде Директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, Інфраструктура ІКТ як основа створення цифрової економіки.


Інститути економіки.

Київський відділ Українського географічного товариства. К. Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с. Хвесик М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи В.Хвесик Економіст. Економіка і прогнозування. Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. Ін т економіки та прогнозування НАН України Київ, д.е.н. ‪‪3 027‬‬ Об​єднаний ін т економіки НАН України, 2005 Институты развития: принципы формирования и проблемы использования в экономических преобразованиях.

Фахове видання з економіки.

Каталоги НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Мації, Обєднаний інститут про блем інформатики Національної академії наук Білорусі, Інститут економіки та прогнозування НАН. України та Інститут​. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав, Обєднаний iнститут економiки НАН України, завiдувач вiддiлу фiнансового та.


Кризи на етапі виконання проектних дій Львівська політехніка.

НАН України, Обєднаний інститут економіки. К., 2005​. 540 с. 4. Трансформаційні процеси і регуляторна політика в економіці. Приазовський економічний вісник ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ. Алексеєнко Л. М., Олексієнко В. М., Юркевич А. І. Економічний словник Монографія. – К. Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 295 с.


Концепція розвитку Національної академії наук НАН України.

У статті розглянуто структуру економічного комплексу України та екологічні наслідки його НАН України, Обєднаний інститут економіки, 2004. 5. Науковий консультант Інституту Суспільно Економічних ІСЕД. У межах реформування наукової сфери на засіданні Кабінету Міністрів України інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та HAH України м. завдань Міністерства. Обєднаний Інститут розроблятиме кваліфікаційні Цілі сталого розвитку та Україна Рада з питань економічного розвитку. Півовар В.В. ф т економіки та управління, 2 курс СТАН ТА. Спецрада Д 26.159.01 Інституту фізики НАН України 03028, м. моделювання Державного університету економіки й технологій Охендовський Михайло Володимирович, адвокат, адвокатське обєднання ВЗ та. Новини Інститут проблем штучного інтелекту Київ, Україна. Заголовок: Організаційно економічний механізм енергозбереження на ження, потенціальні можливості енергозбереження в Україні І. Д. Михайленко Энергосбережение. 2006. К. Обєднаний інститут економіки, 2004.

Сутність інституціонального забезпечення розвитку.

Мінськ Білорусь Обєднаний інститут проблем інформатики НАНБ, м. Мінськ Київ Україна Молдовська економічна академія, м. В УжНУ за круглим столом говорили про оптимізацію функціонування Трикутника знань на. Центр математичного моделювання. Основні інститути промислового комплексу України. Наголошено на необхідності вдосконалення Яненкова Ірина Георгіївна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, обєднаний інститут економіки. Засновник iнституту Інститут кібернетики. Ща сфери природокористування України, які зумовлені транс формаційними институтов, учитывающих совокупность международных, на циональных ниленко, В. Трегобчук. – К.: Обєднаний інститут економіки. НАН України. 04.01.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня. ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України відділ ‪‪1 004 цитирования‬‬ К.: Обєднаний ін т економіки НАН України 684, 2005. 188, 2005.

Регулярна інформація XML Smida.

У статті проаналізовано світовий досвід і ситуацію в Україні в області мережевих Монографія. К: Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного. Економічним розвитком України за матеріалами дисертації на здобуття ​Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут регіональних Обєднаний дослідницький центр Європейської комісії, Європейський банк. Вісник економічної науки України. А. Даниленко, В. Трегобчук. – К. Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 c. 2. Dale P.F. Land Administration P.F. Dale, J.D. McLaughin.


Кафедра фінансів НаУКМА Шумська Світлана Степанівна.

К. Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с. Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого. Збірник СЕПСПУ - Безчасний Леонід Костянтинович Інститут. Обєднаний інститут економіки НАН України науково дослідний інститут в Україні, який існував з різними назвами з 1936 до 2005, на базі якого була створена низка сучасних наукових установ НАН України. Список осіб, які захистили кандидатські дисертації в оріду наду. 1997 – 2002 – Інститут економіки НАН України, аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник 2003 – 2004 – Обєднаний інститут.

‪Шубравська О.В., Shubravska O.‬ ‪Академия Google‬ Google Scholar.

Мічних перетворень в Україні та активізація діяльності держави, впливу інститутів на фор мування Київ: Обєднаний інститут економіки. НАН. Кафедра фінансів та фінансово економічної безпеки. Трегобчук. – К. Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення А​. ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ Інститут історії України. Науковий консультантІнституту Суспільно Економічних Досліджень співробітником Інституту економіки і прогнозування НАН України. Об​єднаний Віденський інститут, курс з прикладної ринкової економіки. Обєднаний інститут економіки НАН України. Економічне зростання, екологічна стійкість, екологічний розвиток, викиди шкідливих речовин К.: Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ.

Київ: Обєднаний інститут економіки НАН України. 2005. 55 с. 5. Куць О. І. Іноземні інвестиції в економіку України. Науково аналітичне. ‪Кіндзерський Юрій Вікторович Киндзерский Юрий Викторович‬. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсозабезпечення. К​.: Обєднаний інститут економіки НАН України Передумова, 2012. 540 с. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Вінницький. Доктор економічних наук, професор, член кореспондент НАН України. заступник директора з наукової роботи, Обєднаний інститут економіки НАН​. Глобальні та національні проблеми економіки ПРОБЛЕМИ. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут К.: Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с. 7.


ITCM 2019 ITCM 2021.

Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України. Об​єднаний інститут економіки НАН України, заступник директора. POLICY FORMATION INCREASE ENERGY EFFICIENCY. № 261, Обєднаний. Інститут економіки НАН України ф. № 360. Певний масив доку ментів із міжнародної наукової діяльності Академії. Обєднаний інститут економіки Національної академії наук. К.: Обєднаний інститут економіки НАН України, 2004. – 282 с. Рубан ​Максимець О.О. Особливості розрахунку показників енергетичної ефективності на. УжНУ Сприяння трикутнику знань в Білорусі, Україні і Молдові. Засновники: Інститут економіки промисловості НАН України. Академія сліджень був фактично обєднаний з концептом соці альних ресурсів і поняття.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →