★ Інститут історії України НАН України - історія україни ..

                                     

★ Інститут історії України НАН України

Інститут історії Украини НАН Украини - науково-дослідний інститут НАН України, який вивчає широкий спектр проблем історії України. Розташований у Києві на вулиці Грушевського, 4.

Інститут створено 1936 року, назва установи змінювалася та уточнювалася: від 2 березня 1953 року - Інститут історії АН УРСР, від 21 листопада 1990 року - Інститут історії України АН УРСР від 1991 року - АН України, від 1994 року - НАН України.

                                     

1. Структура Інституту

У перші роки Інститут існував у складі трьох секторів:

 • Історії України епохи феодалізму.
 • Історії України епохи капіталізму та імперіалізму.
 • Історії України радянського періоду.

Структура установи на 1 січня 2004 року така:

 • 5) відділ історії України періоду Другої світової війни.
 • 9) відділ української історіографії.
 • 11) відділ історико-краєзнавчих досліджень.
 • 15) науково-інформаційний відділ.
 • 3) відділ історії Української революції 1917 - 1921 років.
 • 14) компютерно-видавничий відділ.
 • 2) відділ історії України 19 - початку 20 століття.
 • 4) відділ історії України 20 - 30-х років 20 століття з центром дослідження геноциду українського народу.
 • 1) відділ історії України середніх віків та раннього нового часу з центрами - вивчення історії Київської Русі, вивчення проблем соціальної історії, Науково-дослідний інститут козацтва.
 • 7) відділ новітньої історії і політики.
 • 13) кабінет українсько-грецьких відносин.
 • 6) відділ історії України другої половини 20 століття.
 • 10) відділ спеціальних історичних дисциплін.
 • 8) відділ всесвітньої історії і міжнародних відносин.
 • 12) відділ регіональних проблем історії України - з 1 травня 2012 року - Відділ історичної регіоналістики Інституту історії НАН України.
                                     

2. Ключові особи

 • Реєнт Олександр Петрович - заступник директора з наукової роботи з 1994.
 • Боряк Геннадій Володимирович - заступник директора з наукової роботи з 2009.
 • Смолій Валерій Андрійович - директор з грудня 1993.
 • Рубльов Олександр Сергійович - вчений секретар інституту з 1996.
                                     

3.1. Видання Збірники документів

 • 1937 опубліковано 1-й вип. "Нарисів з історії України" усього було видрукувано 6 вип.: вип. 1–4, 8, 11, 1937–44.
 • Україна і Польща 1920 - 1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України, упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльов, О. С. Рубльов. - Київ: Дух і літера, 2012. - 624 с. ISBN 978-966-378-235-5.
 • 1940 побачила світ "Історія України: Короткий курс".
 • 1939 видано 1-й том "Історії України в документах і матеріалах" усього видрукувано 3 т., 1939–46.
 • 1942 опубліковано "Нарис історії України".
 • 1943 – "Історію України, т. 1" та 1-й т. "Наукових записок Інституту історії АН УРСР" всього видрукувано 13 т., 1943–60 та ін.
                                     

3.2. Видання Періодичні видання

 • Соціум. Альманах соціальної історії.
 • Україна в Центрально-Східній Європі.
 • Проблеми історії України: факти, судження пошуки.
 • Український історичний журнал.
 • Український історичний збірник.
 • Чорноморська минувшина.
 • Ейдос.
 • Ruthenica.
 • Проблеми історії України XIX - початку ХХ ст.
 • Міжнародні звязки України: наукові пошуки і знахідки.
 • Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.
 • Історіографічні дослідження в Україні.
 • Проблеми вивчення історії Української революції 1917 - 1921 рр.
 • Сторінки воєнної історії України.
 • Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика.
                                     

4. Директори інституту

 • Чл. -кор. НАН України А. Г. Шевелєв 1973 - 1978.
 • К. К. Дубина 1964 - 1967.
 • З грудня 1993 - академік НАН України Валерій Андрійович Смолій.
 • А. Х. Сараджев 1936.
 • Академік АН УРСР А. Д. Скаба 1968 - 1973.
 • Академік НАН України Ю. Ю. Кондуфор 1978 - 1993.
 • С. М. Бєлоусов 1936 - 1941.
 • Чл. -кор. АН УРСР М. Н. Петровський 1942 - 1947.
 • О. К. Касименко 1947 - 1964.
                                     

5. Література

 • Рубльов О. С. Інститут історії України НАН України / / Енциклопедія історії України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - 672 с. - С. 490 - 494.
 • Комаренко Н. В. Установи історичної науки в Українській РСР 1917 - 1937 рр. - К., 1973.
 • Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К., 2006. - 818 с.
 • Інститут історії України: нове українське відродження / Ірина Колесник, НАН України, Ін-т історії України. - Київ: Ін-т історії України, 2016. - 273 с., 25 см. - Серія "Студії з інституціональної історії" / редкол.: В. Смолій голов. ред. та ін., ISBN 978-966-02-8028-1). - Бібліогр. в підрядк. прим. - Покажч. імен: с. 269 - 273. - 100 пр. - ISBN 978-966-02-8063-2.
 • Смолій В., Ясь О. Як навчити громадянина мислити. Неювілейні думки. До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського та 80-річчя Інституту історії України / / Урядовий курєр, 2016. - 4 листопада. - № 207. - С. 6.
 • Ясь О. В. "На чолі республіканської науки…". Інститут історії України 1936 - 1986: Нариси з інституціональної та інтелектуальної історії До 80-річчя установи / Вступне слово та наук. ред. В. Смолія. - Київ, 2016. - 542 с.
 • ІСТОРИКИ ТА ІСТОРІЇ. До 75-річчя Інституту історії України Національної академії наук України 1936 - 2011 / НАН України. Інститут історії України. - К., 2011. - 22 с.


                                     
 • Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України - науково - дослідний інститут Відділення історії філософії та права НАН України Інститут створений
 • археології НАН України Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова
 • Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - науково - дослідний інститут Відділення історії філософії та права НАН України провідна науково - дослідна
 • Інститут економіки НАН України 2004 - 2005 - Об єднаний інститут економіки НАН України Рішенням Президії АН УРСР від 27.07.1936 25 на базі Інституту економіки
 • Інститут політичних і етнонаціональних дослиджень имені І. Ф. Кураса НАН України - науково - дослідний інститут відділення історії філософії та права
 • Інститутом Інститут Івана Франка НАН України Бурлака Г. М., Шепель Л. Ф. Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України Енциклопедія історії
 • академії наук України зібрано за відділеннями НАН Докладніше: Відділення математики НАН України Інститут математики НАН України Інститут прикладних проблем
 • Дмитрович, академік НАН України з 2016 - Афанасьєв Сергій Олександрович, доктор біологічних наук, професор. Інститут гідробіології НАН України на початку XXI ст
 • академік НАН України директор Інституту історії України НАН України Заступники академіка - секретаря: Ворона Валерій Михайлович - академік НАН України директор
 • Інститут українознавства імені І. Крип якевича НАН України - науково - дослідний інститут Відділення історії філософії та права НАН України входить до
 • Інститут соціології Украини НАН Украини - науково - дослідний інститут Відділення історії філософії та права НАН України який займається фундаментальними


                                     
 • у сфері математичних наук. Докладніше: Історія Інституту математики НАН України Інститут математики НАН України створено 13 лютого 1934 року на засіданні
 • Державна установа Інститут досліджень науково - технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України - науково - дослідний інститут при Президії
 • установа Інститут економіки та прогнозування НАН України - академічна установа НАН України Інститут є правонаступником з 2005 Інституту економічного
 • Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної Академії наук України - науково - дослідний інститут Відділення інформатики НАН України один з провідних
 • Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України - спеціалізована українська наукова установа в галузі археографії
 • Інститут математики НАН України - науково - дослідний інститут в структурі Національної академії наук України Файл: Kyiv mathematicians 1935.jpg Заснований
 • Державна установа Інститут морської біології НАН України - науково - дослідний інститут Національної академії наук України що знаходиться у місті Одесі
 • Інституті народознавства НАН України доктор філологічних наук, професор. С. П. Павлюк. Інститут народознавства НАН України Енциклопедія історії України :
 • тепер - Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України Інститут загальної
 • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України ІПРІ НАН України - науково - дослідний інститут Відділення інформатики НАН України Інститут був створений


                                     
 • Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України - науково - дослідний інститут у складі Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН
 • АН УРСР Є. О. Патон, з 1953 року - очолює академік НАН України Б. Є. Патон. 1948 року в Інституті електрозварювання під керівництвом Г. В. Раєвського
 • Інститут мовознавства имені О. О. Потебни НАН Украини скорочено Інститут мовознавства - науково - дослідна установа в Києві, центр мовознавчих досліджень
 • Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України - науково - дослідний інститут Відділення історії філософії та права НАН України провідна українська
 • Інститут історії партії при ЦК Компартії України - філіал Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС - науково - дослідницька установа в складі ЦК Комуністичної
 • НАН України Інститут гідробіології НАН України Інститут захисту рослин Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена Зоологічний інститут РАН Інститут проблем
 •  Стороженком, в 1998 р. Інститут фізики НАН України визнано пам яткою архітектури, історії і мистецтва, охоронний 297. Нині в ІФ НАН України працює: 538 працівників
 • навчальний заклад МОН України що проводить дослідження в галузі магнетизму і магнітних матеріалів. Інститут магнетизму НАН України та МОН України було створено
 • Інститут геологичних наук НАН Украини - заснований 1926 року в Києві. Розробляє теоретичні питання геологічної науки на основі всебічного вивчення

Users also searched:

енциклопедія історії україни купити, енциклопедія історії україни, інститут археографії, інститут історії україни контакти, інститут історії україни, інститут всесвітньої історії, історія україни, стаття з історії україни, історії, україни, України, інститут, Інститут, енциклопедія історії україни, енциклопедія, інститут археографії, інститут всесвітньої історії, стаття з історії україни, історія україни, історія, купити, контакти, археографії, всесвітньої, стаття, інститут історії україни, Інститут історії НАН України, енциклопедія історії україни купити, інститут історії україни контакти, інститут історії україни нан україни, історія україни. інститут історії україни нан україни,

Encyclopedic dictionary

Translation

Стаття з історії україни.

Інститут історії НАНУ переобрав директора Історична правда. Ці та багато інших питань кореспондент Дня обговорив у бесіді з директором Інституту історії України НАН України академіком Валерієм СМОЛІЄМ. Інститут всесвітньої історії. Про відзначення 75 річчя Інституту історії України Національної. ХХ ст. Інституту історії України НАН України доктора історичних наук Станіслава Кульчицького та старшого наукового співробітника цього ж інституту. Енциклопедія історії україни купити. Сто років Національній академії наук України Укрінформ. Заслухавши та обговоривши наукову доповідь директора Інституту історії України академіка НАН України В.А. Смолія Актуальні.

Інститут історії україни.

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН Київ – контакти сайт адреса. На кафедрі історії України досліджують вітчизняну історію ХХ століття, а саме за планом Інституту політології та національних відносин НАН України,. Інститут історії україни контакти. Навчально науковий інститут історії, міжнародних відносин і. А.Смолія забезпечує багаторічну плідну співпрацю між НСКУ та Інститутом історії України НАН України. Національна спілка краєзнавців.


Інститут археографії.

На зустрічі в Інституті історії України обговорили перспективи. Аспірант Інституту історії України НАН України. Кандидатська дисертація ​Українсько німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції ​1990. Історія україни. Кафедра історії України Університет Ушинського. М.С. Грушевського НАН України, Державне науково виробниче підприємство Картографія, НДІ Козацтва при Інституті історії України.

Національна академія наук України Наукові центри, відділення.

Васильєв Валерій Юрійович. Інститут історії України НАН України. Подтвержден адрес электронной почты в домене.ua. історія України. Академік Валерій СМОЛIЙ: Правда історії, якщо це таки правда. Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів: Livejournal.l. logo3.png. 044 467 51 90 067 463 11 05. Інститут історії України Національної академії наук України ІС. ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці зі збірником наукових праць. Історико географічні дослідження. Інститут історії України. Миколаївське відділення Інституту історії України НАН при ЧНУ імені Петра Могили. 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, ауд. 3 107. телефон:.


Інститут історії України НАН України книги видавництва, історія.

– К.: Інститут історії України НАН України, 2003. 9. Языковая ситуация и языковая политика: украинские реалии в контексте требований ЕС Vysoka skola. Актуальні методологічні проблеми української історичної науки. Декілька видань присвячені 80 річчю Інституту історії України НАН України. Інститут було засновано у 1936 р. як Інститут історії України АН УРСР. Інститут всесвітньої історії НАН України. При Інституті історії України НАН України з меморіалізації Бабиного Яр, НАНУ, заступник директора Інституту історії України НАНУ. ІІУ НАН УКРАЇНИ 05416981 Опендатабот. Інститут археології НАН України має довгу й складну історію, що бере свій початок з весни 1919 р., коли в системі Української академії наук була.


Партнери Інститут Історії Церкви.

До волинської обласної ради звернувся директор Інституту історії України НАН України, голова Головної редакційної колегії науково документальної. Інститут історії України НАН України Lviv Polytechnic National. Інститут історії України НАН України. нар. 23.07.1936. Україна. українець. Біографію поки не додано, але ви можете допомогти. Власні твори:. Інститут історії України НАН України. Замовляйте книги видавництва Інститут історії України НАН України ❗ онлайн ⚡. Різноманітна підбірка популярних книг видавництва.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ МЕМОРІАЛІЗАЦІЇ.

Позначка: Інститут історії України Національної академії наук України Фактично у вихідний день 30 червня актовий зал історичного факультету був​. РЕЄНТ О. УКРАЇНА В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ. Державна установа Інститут всесвітньої історії НАН України офіційно заявляє, що не має і за жодних обставин не може мати ніяких відносин із.

Спільне засідання вчених рад Інституту історії України НАН.

І. Крипякевича НАН України Інститут народознавства НАН України Львів Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства. Продовження співпраці з Інститутом історії Вікімедіа Україна. Свого часу з Центрального державного історичного архіву України у Львові до архіву інституту надійшли протоколи засідань та інші матеріали про. Інститут історії України НАН України Документальні матеріали. Інститут історії України НАН України. Документальні матеріали проведення археологічних дослідженнень на Поштовій площі у м. Києві. Київ, 14 березня​.


Наукова конференція з історії козацтва Національний.

В. Інші назви: Institute of History of Ukraine of National Academy of Sciences: Staples of Institutional and Intellectual History. Інститут історії України НАН України Тека авторів Чтиво. 26 вересня у великій конференц залі Інституту історії України НАНУ відбулася зустріч учнів столичних шкіл та вчителів історії з. Мартинов Андрій Юрійович Кафедра нової і новітньої історії. У 1990 році на факультеті української філології було здійснено набір перших 30 фахівцями Інституту історії України НАН України та Національною.

Інститут історії України НАН України ВсіКниги.

Кафедра бере початок з науково дослідної кафедри історії української культури, утвореної в 1921 році у Харкові, Інститут історії України НАН України. Інститут історії України Національної академії наук України. Г.М. Доброва НАН України, steps center, stepscenter. Про Інститут археології НАН України. Україна Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність: науковий Берн–Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 236 с.


Миколаївське відділення Інституту історії України НАН при ЧНУ.

М.С. Грушевського НАН України і Бердянським державним педагогічним і з Інститутом національної памяті, Інститутом історії України НАН України. ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ Шановні колеги. Засновник и Інститут історії України НАН України 32 Історія та археологія 24.09.2020 Мова анотацій: Українська, Англійська.


Інститути НАН України ДУ Інститут досліджень науково.

Інформація про компанію ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН Київ на UA ​REGION – продукція, послуги, види діяльності, телефони, директор, графік роботи. ‪Васильєв Валерій Юрійович‬ ‪Академия Google‬ Google Scholar. На минулому тижні в Інституті історії України Національної академії наук України, під головуванням директора Інституту академіка. Інститут історії аграрної науки, освіти і техніки Київ, Україна. Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР 1945–1956 зб. док. і матеріалів УААН, ДНСГБ, НАН України, Нац. б ка України ім. В. І. Вернадського уклад.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →