★ Товариство Знання України - знання ..

                                     

★ Товариство "Знання" України

Засноване 16 січня 1948 року, як "Товариство по розповсюдженню політичних і наукових знань УРСР". Першим головою правління Товариства став Президент АН УРСР, академік Палладін Олександр Володимирович. Протягом 1948 - 1949 років були створені обласні організації Товариства, а у 1958 році - народні університети. У листопаді 1990 року ХІІ позачерговий зїзд Товариства "Знання" УРСР реорганізувався в Установчий зїзд Товариства "Знання" України.

Маючи більше як сімдесятирічний досвід роботи, Товариство є своєрідним неформальним інститутом реалізації інтелектуального потенціалу нації, забезпечення науково-просвітницьких та культурно-освітніх потреб громадян України. Товариство займається розробкою та впровадженням нових інформаційно-освітніх технологій, працює над створенням потужної інформаційної бази наукових знань та над вдосконаленням інформаційної мережі, що підвищує імідж України в світі, сприяє забезпеченню інформаційної безпеки України.

З 1999 року Товариство "Знання" України очолює президент - академік НАН України Кремень Василь Григорович. Виконавчим органом президії Товариства є правління на чолі з головою правління - членом-кореспондентом НАПН України, доктором філософських наук, професором Кушерцем Василем Івановичем.

Товариство обєднує на добровільних засадах тисячі науковців, діячів культури, працівників освіти, охорони здоровя, сфери виробництва тощо. Організаційно його діяльність забезпечують штатні працівники. Товариство має обласні, міські і районні організації, Київський, Черкаський та Херсонський планетарії, створило і спрямовує роботу Університету сучасних знань, є його єдиним засновником. Під егідою Товариства діють науково-просвітницькі журнали "Наука і суспільство", "Наше небо", журнал "Трибуна", співзасновником якого є і НСЖУ, та щорічник "Україна. Наука і культура", що видається Товариством спільно з НАН України.

Основні напрямки. Науково-просвітницької та інформаційно-освітньої діяльності Товариства. Це, насамперед, обґрунтована публічна підтримка курсу економічних реформ та політичних перетворень, вдосконалення ідеології державотворення та пошук шляхів національної консолідації українського суспільства, розяснення державної регіональної політики та децентралізації, виховання національної та етнічної толерантності, принципів соціального порозуміння. Економіко-правовий аспект наукового просвітництва проявляться, зокрема, в правовій освіті та наданні правових послуг громадянам України. Товариство здійснює також поширення фундаментальних природничо-наукових знань, виховання екологічної культури громадян, інформатизацію суспільства, завданням Товариства є і підвищення компютерної грамотності громадян, організація додаткової безперервної освіти дорослих. Важливою є міжнародна діяльність Товариства, зокрема: туризм, в тому числі освітній, партнерські стосунки.

Зі створенням "Університету сучасних знань" 2001р., який має відділення в областях України, коледжі, употужнено інформаційно-освітню діяльність Товариства. В Університеті навчаються тисячі майбутніх юристів, менеджерів, журналістів, психологів та спеціалістів інших професій.

                                     

1.1. Програмні цінності Товариства "Знання" України Особистісні

 • Співвідносність з природними здібностями людини, її визнанням і розгортанням.
 • Вдосконалення кожної людської особливості.
 • Самовизначення особи.
 • Інтелектуальна озброєність – не стільки для успіху та прибутку, скільки для реалізації світоглядних цінностей.
 • Поєднання високих технологій, стандартів природничих наук з самобутністю, унікальністю, вірою людини у свої можливості.
 • Креативний спосіб мислення, уміння визначати і зрозуміти інше та в Іншому.
                                     

1.2. Програмні цінності Товариства "Знання" України Суспільні

 • Занурення її у контекст соціальної і культурної відповідальності.
 • Сприяння становленню нової системи цінностей, задля швидкої адаптації у суспільстві, що модернізується.
 • Посилення в суспільстві гуманістичних, холістичних теоретичних компонентів, основаних на цифрових технологіях та інноваційному знанні, перетворення інноваційного знання в досвід.
 • Утверджувати наукове просвітництво як цінність саму по собі.
 • Розвиток духовних ідеалів, традицій, еталонів, цінностей, вартостей та святостей українського народу.
 • Цілісна модифікація ментальності, культури, світовідчуття сучасної людини.
                                     

1.3. Програмні цінності Товариства "Знання" України Державні

 • Гартування навколо національної ідеї: ідентичність української духовності та мови, України.
 • Освічений громадянин – потужна держава.
 • Формування громадянина держави, орієнтованого на професійну діяльність та соціальну активність, свободу і варіативність, гуманізацію взаємовідносин.
 • Формування критеріїв громадянської стресостійкості та незламності.
 • Визначення та усвідомлення співвідношення особистих суспільних та державних інтересів: Україна – понад усе.
                                     

2. Голови Товариства "Знання" Української РСР

 • Палладін Олександр Володимирович, академік АН УРСР 1948-1949.
 • Конділенко Іван Іванович, член-кореспондент АН УРСР 1970-1978.
 • Шинкарук Володимир Іларіонович, академік НАН України 1984-1993.
 • Овчаренко Федір Данилович, академік АН УРСР 1964-1968.
 • Сиваченко Микола Єфремович, член-кореспондент АН УРСР 1968-1970.
 • Кухаренко Лідія Іванівна, доктор економічних наук, професор 1953-1964.
 • Комісаренко Василь Павлович, академік АН УРСР 1949-1952.
 • Ляшко Іван Іванович, академік АН УРСР 1978-1984.
                                     

3. Джерела

 • Ковпак Л. В. "Знання", Товариство "Знання" України / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.
                                     
 • 1990 - 91 Докладніше: Товариство Знання України Л. В. Ковпак. Знання Товариство Знання України Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол
 • спрямування. Веде діяльність як в Україні історичній і сучасній так і в осередках української діаспори. Товариство Просвіта виникло в 1868 році у
 • VIII VII ст. до н. е. існують відомості про збирання донаукового знання на території сучасної України Найвідомішими грецькими містами - державами того часу були:
 • Науменкова С. В. Акціонерне товариство Банківська енциклопедія - Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання 2011 - 504 с - Інституційні
 • років утворення Товариства Червоного Хреста Украини - ювілейна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України присвячена організації
 • кодексом України Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю а також іншими законодавчими актами України Особливостями
 • культури, поширювати знання про Україну До складу Товариства входять українці і фіни з різних міст Фінляндії, а тому мовами Товариства є українська та фінська
 • енциклопедія: У 2 - х т. Редкол.: Л. В. Губерський голова та ін - К.: Знання України 2004 - Т.2 - 812с. ISBN 966 - 316 - 045 - 4 www.birdlife.org - офіційний
 • Діяльність корпорацій в Україні регламентується Господарським кодексом України та іншими нормативно - правовими актами України Утворення корпорації може
 • 2003 році на базі видавничого центру Київської обласної організації товариства Знання Поєднання традицій просвітницької діяльності обласної організації
 • діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами акціонерне товариство яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх
 • Товариство наукових викладів імені Петра Могили - освітньо - наукове товариство засноване 1908 у Львові з метою ширення знання з усіх ділянок життя діяло


                                     
 • 1999 - 2005 рр. міністр освіти і науки України в урядах В. Ющенка, А. Кінаха та В. Януковича Президент Товариство Знання України з 1998 Президент Спортивної
 • Українського наукового товариства - К.: Знання 1992 - 48 с. Онопрієнко В., Реєнт О., Щербань Т. Українське наукове товариство 1907 - 1921 роки - К., 1998
 • товариств усамостійнилися пор. Товариство Знання України окрім того виникло дуже багато нових галузевих товариств напр. Українське товариство нейронаук
 •  Губерський голова та ін - К.: Знання України 2004 - Т. 2 - 812 с. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних
 • зимовий період молодь під керівництвом фахівців освоювала теоретичні знання з агрономії й зоотехнії. Практичні навички юнаки і дівчата одержували
 • 2018 - 09 - 17. Закон України Про страхування 4. Функції страхування ua Процитовано 2018 - 09 - 17. Вовчак, Ольга. Страхова справа. Київ: Знання с. 391.
 • енциклопедія: У 2 - х т. Редкол.: Л. В. Губерський голова та ін - К: Знання України 2004 - Т.1 - 760с. ISBN 966 - 316 - 039 - X Інститут міжнародних відносин
 • Організаційно - правові форми банків в Україні Банківська енциклопедія - Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання 2011 - 504 с - Інституційні
 • крилом Товариство Знання України раніше - Тов - во Знання УРСР Від Знаття до Науки і суспільства - 100 років Товариство Знання України Енциклопедія


                                     
 • Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи Леонтовича. Видання журналу Музика стало унікальною подією в музично - культурному житті України 20 - х років ХХ сторіччя
 • окремі галузі. Географічні знання накопичувались завдяки торгівлі, військовим походами, мореплавству. Вперше описові знання про відомі країни були узагальнені
 • культуру, доносити населенню знання про мистецтво, розвивати нові шляхи розвитку образотворчого мистецтва. Діяльність Товариства сприяла згуртованості художників
 • Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку 9 Знання 2015 Таємне товариство брехунів або пастка для синьомордів Знання 2015
 • Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України Українське геральдичне товариство Українська геральдика Методичні рекомендації з питань
 • слов янських народів та відродження України Таємне товариство у складі 12 українських інтелігентів - Україно - Слов янське товариство Кирило - Мефодіївське братство
 • успіхи в справі пропаганди наукових знань у суспільстві прийшли лише після ліквідації кріпосного права 1861. При товаристві 1872 створено Комітет грамотності
 • енциклопедія : у 2 т.  ред. кол.: Л. В. Губерський голова та ін - К. : Знання України 2004 - Т. 2 : М - Я - 812 с - ISBN 966 - 316 - 045 - 4. Збірник на пошану
 • наукові товариства генеалогів: Секція генеалогії Українського геральдичного товариства Україна Українське генеалогічне товариство Україна Російське

Users also searched:

Знання, України, Товариство, Товариство Знання України, товариство "знання" україни, товариство «знання» україни,

Encyclopedic dictionary

Translation

Товариство Знання України, вул. Велика Васильківська, 57 3, м.

Знання пропонує книги для широкого кола читачів: класичні та сучасні твори українських, Доставка по всій Україні. Купуйте за видавничими цінами. Таємне Товариство комплект із 5 ти книг повість Леся Воронина. тв. пал. Професор Олег Гринів нагороджений Почесною грамотою. Товариству Знання України 60 років, Перегляди: 4229. ШЕВЧЕНКО – МІЙ! Перегляди: 4418. Украина – не Россия: испытание Майданом, Перегляди:. Товариство Знання – Астропорт. Информация о ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ​ЗНАННЯ УКРАЇНИ контакты, реквизиты, виды деятельности. Компания.

Товариство Знання України хотіли привласнити будівлю.

Товариство Знання України. представник. Кушерець Василь Іванович. Голова Товариства Знання України. pravl@.ua. м. Київ, Україна. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВО. Олег Іванович Гринів є почесним професором Університету сучасних знань товариства Знання України, членом НСПУ, лауреатом літературних.


КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ.

Житомирська обласна організація товариства Знання, Каталог навчальних центрів і курсів професій по всіх містах України на. ВГО Товариство ЗНАННЯ України Державне підприємство по. Харківська обласна організація Товариства Знання України. Адреса: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого Петровського, 17. Телефон: 057 700 6006. Постанова №2 666 07 от 31.05.2007, Про визнання недійсним. Участь у засіданні правління Товариства Знання Сході України та привітавши з ювілейною датою, подарувало колекцію українських. ВІТАЄМО РЕКТОРА АКАДЕМІЇ В. Г. ЧЕРНЕЦЯ З ОТРИМАННЯМ. Договір про спільну діяльність з Колективним підприємством Український будинок економічних та науково технічних знань товариства Знання України.

Житомирська обласна організація товариства Знання.

Всеукраїнська громадська організація Товариство Знання України науково просвітницька та інформаційно освітня організація України. ЗНАННЯ, ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ. Назва фонду, Товариство Знання Української СРС,м. 1947, 1963, Товариство по розповсюдженню політичних та наукових знань Української СРС м.


ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ.

Громадська організація Товариство Знання України. ОПИС емблеми. 1. Емблема являє собою круг, у центрі якого на блакитному тлі палаючий. Центральний державний архів вищих органів влади та. Сьогодні товариство Знання України на добровільних засадах обєднує десятки тисяч науковців, діячів культури, працівників освіти,.


Харківська обласна організація Товариства Знання України.

Товариство ЗНАННЯ України радо відкрило двері лектору з історії і політології гуманітарно педагогічного факультету НУБіП України. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ. E mail: expo@.ua, voloshina@.ua.​ua.ua о. На о від с. 24. Сол від. Директору департаменту. Новини У Запоріжжі за ініціативи облдержадміністрації та. Презентація соціального проекту Щоденник підлітка ГО товариство Знання​ України у Волинській області Арт галерея, Центральний.

Україна. Наука і культура.

ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 1 Момотюк Олександр Васильович​. Освітнє відео Товариство Знання України. Вищий навчальний заклад IV ого рівня акредитації, засновником якого є Товариством Знання України 75 років історії просвітництва. Товариство Знання України Діти в місті Київ. Громадсько просвітницька діяльність Товариства Знання в Україні: педагогічний всеобуч батьків 1947–1990 роки. БТ В. Актуальні проблеми. ВГО ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ 00016490. У товаристві Знання відбулися Руденківські читання, правозахисника, одного із засновників Української Гельсінської групи,.

Товариство Знання України.

Б. Р. В., дов., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Всеукраїнська громадська організація Товариство Знання України на​. Товариство ЗНАННЯ України радо відкрило двері лектору з. Лектор: Залізняк Леонід Львович – український археолог, доктор історичних наук, професор, завідувач. Договір про спільну УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ. ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАїНИ ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАїНИ, Київ Красноармейская ул., 57 3, Київ COMPANYknowledgeUkrainian. Конференція Громадської Ради з питань мінеральних ресурсів. Чому б не прихопити. Товариство Знання України звернулося до Президента України, Генерального прокурора, прокурора міста Києва.


Громадська організація Товариство Знання України.

Рівненська обласна організація товариство Знання Громадські спілки України, ГО Антикваріат давнього міста, товариство колекціонерів, РМГО. Про визнання недійсним протоколу загальних зборів, договору. Відзначення Міжнародного дня рідної мови у Товаристві Знання України ​22.02.2021, Перегляди: 65. Центр вільного спілкування Діалог Товариства. ВООТ ЗНАННЯ УКРАЇНИ фінансовий аналіз та перевірка. 30 ЛЕТ ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1947 1977 6718778456​. Завершення: 4 дня 10.04.2021. Спостерігати за лотом. Повідомлення Голова Верховної Ради України В.В.Рибак. Конференція Громадської Ради з питань мінеральних ресурсів Товариства Знання України.pdf. Переглядів: 358 Коментарів:.

Видавництво Знання. Офіційний сайт та інтернет магазин.

ЗНАННЯ, Товариство Знання України від 16 січ. 1947 – Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, від черв. 1963 до. Товариство Знання України – InterNetri. Категорія видання: Збірники установ НАН України Установа видавець: Національна академія наук України. Адреса Товариство Знання України. КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ БУДИНОК. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ. Виберіть сферу державного нагляду контролю. Виберіть сферу. Каталоги НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Публіцистична діяльність, участь в організації. Товариства Знання України. Працюючи керівником групи консультантів з друкованої пропаганди ЦК КПУ. Рівненська обласна організація товариство Знання Громадські. 30 вересня, у середу, о 15 годині в конференц зал Товариства Знання України відбудеться творча зустріч студентів УСЗ з молодими київськими.


Університет сучасних знань вузи України вища освіта в.

Вінницька Обласна Організація Товариства Знання України Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ УКРАЇНИ. Товариство Знання України м.Дружківка, Дружковка Общественная научно ​просветительская деятельность. Разработка и внедрение. Лист Товариства Знання України. Потрібна інформація про ПІДПРИЄМСТВО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ УКРАЇНИ? Актуальна база Перевірка компаній в. Товариство ЗНАННЯ УКРАЇНИ Facebook. ТА НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ ТОВАРИСТВА ЗНАННЯ УКРАЇНИ ​УКРАЇНСЬКИЙ БУДИНОК ЕКОНОМІЧНИХ ТА НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ​.


Книги Товариства Знання Василь Кремень. Римське комюніке.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ. від 17 вересня 2008 р. № 1241 р. Київ. Про підготовку та відзначення 60 річчя. Товариства Знання. Редакції Товариства Знання України захопили рейдери Блоги. Група Всеукраїнської громадської науково просвітницької організації Товариства Знання України. Створена з метою: поширення наукової та. ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ. 30 ЛЕТ ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ Crafta. Дарвін, Чарлз про нього Знання, товариство України Інститут проблем походження і розвитку Всесвіту і життяНаціональний науково дослідний. Волинська обласна організація Товариство Знання України. У Запоріжжі за ініціативи облдержадміністрації та обласного товариства ​Знання України проведено круглий стіл з організаційних та.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →