★ Український комітет охорони памяток природи - природа україни ..

                                     

★ Український комітет охорони памяток природи

Створений 16 липня 1926 року Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом та Радою народних комісарів УРСР шляхом прийняття "Положення про памятники культури і природи", яке стало першим законодавчим актом України в галузі охорони природи. Положення визначало підпорядкування памяток природи Народному комісаріату Освіти НКО.

Для допомоги НКО в питаннях охорони природи створено дорадчий орган – Український комітет охорони природи УКОПП та аналогічний йому Український Комітет охорони памяток культури УКОПК – зорієнтований на охорону історико-культурної спадщини. Обидва Комітети мали 4 краєві інспектури, що були створені на місцях при краєвих відділеннях НКО. Вірогідно, на краєвому рівні інспектури поєднували функції УКОПП та УКОПК. За правовим статусом це були міжвідомчі органи з науково-консультативними повноваженнями та окремими оперативними функціями. Щоправда фізично УКОПП запрацював лише 12 лютого 1928 року. До цього функцію охорони природи виконував власне НКО в особі Головного інспектора з охорони памяток природи і секретаря, які вели листування щодо створення нових заповідників і заказників із Окрвиконкомами, науковими установами зокрема музеями та організаціями Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок.

Устава Про УКОПП передбачає фінансування Комітету з асигнувань НКО, дотацій державних підприємств на спеціальні роботи та коштів від продажу видань УКОПП.

У 1934 році Народний комісаріат освіти повністю згорнув роботу крайових інспектур. Згідно з Постановою РНК СРСР від 14 жовтня 1939 року, УКОПП був ліквідований остаточно.

                                     

1. Структура

УКОПП складається в центрі з Головного інспектора охорони природи НКО О. С. Федоровський і чотирьох крайових інспектур: Харківська крайовий інспектор - Е. М. Лавренко, Київська крайовий інспектор - М. В. Шарлемань, Одеська крайовий інспектор - А. А. Браунер, Дніпропетровська крайовий інспектор - М. П. Акімов.

Також, 24 грудня 1926 року, затверджена Інструкція про організацію округових і місцевих комісій охорони памяток культури та природи. Згідно з Інструкцією, для сприяння УКОПП, в округових містах утворюються округові комісії охорони памяток культури і природи, а в інших місцях – місцеві комісії охорони памяток культури і природи. Ініціаторами створення комісій є краєві інспектори. Округові комісії підпорядковуються Краєвим інспектурам.

В 1931 році на заміну Інструкції прийнята нова Інструкція НКО УСРР про місцеві комісії для охорони памяток культури і природи, спільна для УКОПП та УКОПК.

Крім того, затверджена Інструкція про утворення мережі кореспондентів комітетів охорони памяток культури й природи, згідно з якою, за пропозицією кураєвого інспектора УКОПП має повноваження надати звання "кореспондента охорони памяток культури й природи" найбільш активним громадянам, що сприяють роботі УКОПП пар.2. Діяльність кореспондентів добровільна і не оплачується хоча і може преміюватись пар.3. Кореспондентам рекомендується створювати гуртки "Друзів памяток культури й природи".

У 1934 році діяло 145 кореспондентів УКОПП.

                                     

2.1. Діяльність 1926-03 / 1927

 • Розроблений та внесений до РНК проект декрету про утворення Надморських заповідників загальною площею 25 305 гектарів.
 • Утворені краєві інспекторіати в Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську та Краєвий комітет охорони природи в Одесі.
 • Проведено 31 експедицію по вивченню майбутніх заповідників та по пошуку ділянок, перспективних для заповідання.
 • Взято на облік старі насадження по шляхах по всіх округах України.
 • Виконано експедиційне обстеження 1 Державного степового заповіднику "Чаплі".
 • Підготовлюється природниче обстеження території Дніпрельстану.
 • Складений та друкується збірник "Охорона природи на Україні".
 • Організована технічна частина Українського комітету охорони пам’яток природи: < / p>

  У справі виявлення памяток природи < / p>

  • Складено реєстр 199 памяток та надіслано списки до ОВК-омів з зазначенням заходів потрібних до охорони.
  • Складено реєстр цілин України 264 ділянки.
  • Розроблений та поданий до РНК проект положення про 1 Державний степовий заповідник.
  • Установлено звязок з АМСРР в справі охорони памяток природи.
  • Розпочати організація сітки кореспондентів на місцях. Вироблена інструкція для кореспондентів.
  • Розроблений і погоджується з зацікавленими установами проект декрету про утворення Державного Піскового заповідника площею 65 000 гектарів.
  • Складено реєстр лісів УСРР, та погоджено з ВУПЛ-ом справу визначення меж 87 ділянок.

  У справі охорони памяток

  • Розроблено окремою комісією остаточно проект та оголошено РНК постанову про Піщаний заповідник Дніпрового низу.
  • Подано до РНК проекти Державних заповідників: Уманський ІІІ інтернаціоналу парк, Устимівський парк, Боковеньківський парк, Лісовий заповідник "Чорний ліс", Лісовий заповідник "Корабельний гай".
  • Утворено варту Устимівського дендрологічного парку ІІІ Інтернаціоналу, Хомутовської цілини та Парасоцького лісу, окопано канавою заповідник "Гетьманщина", припинено розорання Михайлівської цілини, утворено варту й обсаджено деревами Камяні могили, городжено заповідник Корабельний гай, припинено поруб Ірдинського проектованого заповідника, покіс заповідної цілини в "Чаплі" та припинено браконьєрство в ньому.
  • Вжито заходів охорони старих дерев по шляхах Вінниччини, попередньо погоджено створення низки заповідників, оголошено постанови Черкаської, Запорізької, Дніпропетровської та Кременчуцької ОВК про охорону памяток природи.
  • Оголошено 8 заповідників місцевого значення.

  Популяризація ідеї охорони памяток природи

  • Надіслано більш 350 прим. збірника "Охорони природи на Україні" по зацікавлених установах.
  • Видано збірник ІІ "Охорона природи на Україні" та окремі відбитки всіх його статей.
  • Надіслано більш 400 брошур Є. Лавренка "Охорона природи на Україні" по зацікавлених установах та до осіб.
  • В періодичній пресі вміщено низку статей.
  • Зараховано близько 2000 членів аматорів природи в Дніпропетровському інспекторіаті по 40 шкільних гуртках.
  • Дніпропетровська інспектура видала 11 науково-популярних ілюстрованих листівок до охорони рослин й тварин та окремо зазивного листа до шкіл – охороняти природу.
  • Прочитано низку доповідей у Києві по клубах залізничників, єврейському, дому вчених, селянам с. Віти Литовської, Підгірців, Лісників, Хотова. Лекцію по охороні птахів на радіо, через Київську Радіостанцію Київський інспекторіат.
  • Проведення 10 екскурсій в Дніпропетровському інспекторіаті.
                                     

3. Видання УКОПП

У 1927 році за редакцією О. Федоровського та Є. Лавренка виходить перший збірник "Охорона памяток природи на Україні", що є власним виданням УКОПП. Завданням збірника, що відкриває заплановану серію, є фіксація зібраних УКОПП природничих відомостей та популяризація природничих знань. До збірника входять статті видатних біологів-натуралістів Є Лавренка, М. Шарлеманя, М. Клокова, Ю. Клеопова, Ф. Левіної та М. Шалита та В. Аверіна. Крім того, як інструктивні матеріали для учасників УКОПП, до збірки включені 6 анкет для збирання відомостей про окремі категорії памяток природи, підготовані Є.Лавренком та офіційні документи.

У 1928 році вийшов другий і останній збірник "Охорона памяток природи на Україні", присвячений степовим памяткам природи та степовим заповідникам. В статтях збірника автори пропонують утворити найбільш важливі степові заповідники: Державний пісковий заповідник Дніпровського Низу, Михайлівську цілину, Мошногірсько-Ірдинського заповідника, Чернечої гори та Схилу Валового Черкащина, Ямбурзької цілини. Також подаються матеріали обстеження вже існуючих Надморських заповідників та заповідника "Чаплі" Асканія-Нова, Хомутовського степу, Камяних могил, Вапнякових схилів понад р. Кальчик.

До другого збірника також включено "Анкету для збирання відомостей про рідких звірів України: оленя, козулі, кабана, байбака та видри", а також Постанову РНК УСРР Про утворення піщаних заповідників в районі Дніпровського Низу від 19 червня 1928 року.

1930 року у Дніпропетровську виходить збірник за редакцією М. П. Акімова "Охороняймо памятки природи. Матеріяли до охорони природи Середньої Надніпрянщини". До збірки включено статті М. Акімова "Про охорону природи" та "Головні памятки природи Середньої Надніпрянщини", некролог та стаття члена інспектури М. Лещенка про скелі у м. Дніпропетровську та офіційний відділ. Книга починається представленням 36 осіб, що сприяли роботі Інспектури, збираючи відомості про памятки.

Підсумковою працею всього періоду створення перших заповідних територій 1917 - 1932 стає праця М. Шалита "Заповідники і памятки природи України" 1932, Харківською краєвою інспектурою охорони памяток природи. Книга виходить вже після запровадження цензури і тому автор уникає емоційних висловлювань щодо заповідної справи та гасел, згадувань про "заборонених" лідерів заповідної справи, натомість багато йдеться про радянську владу, в деталях описується господарська користь заповідників. Попри незначну ідеологічну складову, книга стає зведенням всієї дозволеної інформації про українські природоохоронні території станом на 1932 рік. Фактично, книга підводить риску під першим етапом розвитку заповідної справи в Україні та роботою УКОПП.

Книжка містить описи та класифікацію всіх наявних на 1932 рік 125-ти памяток природи України 42 республіканського значення та 83 – місцевого значення та включає карту всіх зазначених памяток, що є єдиною повною картою природоохоронних територій періоду до 1930-х років включно.                                     

4. Кінофільми УКОПП

Першим таким фільмом стала стрічка "Конча-Заспа" про заповідник "Конча-Заспа", що знімалася 1928 року. Вірогідно, саме цей фільм став першим тому, що заповідник розташовувався неподалік Києва, мав надзвичайно активного директора М. Шарлеманя та добре облаштовану працюючу адміністрацію. Фільм виявився дуже успішним, демонструвався навіть на ігровому екрані у тому числі – 5 місяців поспіль у Ленінграді. Крім краєвидів природи, фільм демонстрував працівників науково-дослідної станції заповідника за роботою. 1931 року тут-таки знято другий фільм М. Шарлеманя "Бобер на Україні".

1929 року співробітники ВУАН М. Шарлемань та А. Лазаренко планували зйомки повнометражного фільму "Надморські заповідники" та окремих фільмів про три експедиції на Чорне й Азовське моря в рамках циклу "Культурфільмів ВУФКУ". Зйомки фільму про Надморські заповідники мали розпочатись навесні 1930 року. Перша експедиція мала знімати квітування весняних рослин та весняний проліт птахів. Друга експедиція планувалась на середину та кінець травня мала на меті відзняти гніздування птахів та традиційні промисли районів розміщення "заповідників". Третя експедиція мала знімати осінню рослинність степів у надморській смузі та осінню міграцію птахів. Очевидно, розроблений М. Шарлеманем та А. Лазаренком знімальний план не вдалось реалізувати. Натомість є відомості про те, принаймні один з цих фільмів, а саме про Олешківські піски, як частину Надморських заповідників, був знятий. Судячи з усього, до нашого часу запис фільму не збережений.

Фільм вийшов, очевидно, як протиставлення агітаційній повнометражній стрічці "Проблема українських пісків", що вийшла орієнтовно 1929-1930 і була присвячена складностям господарчого освоєння нижньодніпровських пісків.

Жодної іншої інформації про будь-які природоохоронні фільми, що знімались в Україні до 1930-х немає.

                                     

5. Персоналії

Голова УКОПП:

 • Полоз Михайло Миколайович.

Вчений секретар УКОПП

 • Тихий Микола Йосипович.

Головний Інспектор з охорони памяток природи:

 • Федоровський Олександр Семенович.

Краєві інспектори:

 • Київський - Шарлемань Микола Васильович.
 • Харківський - Лавренко Євген Михайлович, після нього Шалит Михайло Соломонович.
 • Одеський - Браунер Олександр Олександрович.
 • Дніпропетровський - Акімов Михайло Павлович.

Члени УКОПП: Яната Олександр Алоїзович

Кореспонденти УКОПП: Станчинський Володимир Володимирович, Гавриленко Микола Іванович, Белінг Дмитро Євстахійович, Десятова-Шостенко Наталія Олексіївна, Гурський Валерян Ярославович, Іллічевський Сергій Олімпієвич, Костюченко Андрій Семенович, Котов Михайло Іванович, Коваленко Іван Пантелеймонович, Коваленко Іван Пантелеймонович, Шуммер Олександр Олексійович, Фортунатов Борис Костянтинович, Шалит Михайло Соломонович, Товстоліс Дмитро Іванович, Клеопов Юрій Дмитрович, Клоков Михайло Васильович та інші.

                                     
 • Дніпропетровська крайова інспектура охорони пам яток природи - територіальний підрозділ Українського комітету охорони пам яток природи 1925 року при Управлінні
 • . 2003 159 с. Коваленко І.П. Заповідники на Маріупольщині Охорона памяток природи на Україні, 1928. Збірник 2. - С. 73 KW, Клеопов Ю., 19.07.1925
 • опублікований1928 році у збірці Охорона пам яток природи на Україні виданій Українським комітетом охорони пам яток природи 1932 року, описуючи цінність


Users also searched:

памяток, охорони, комітет, природи, Український, Український комітет охорони памяток природи, український комітет охорони памяток природи, український комітет охорони пам'яток природи,

Encyclopedic dictionary

Translation

Про охорону і використання памяток історії та культури.

Визначено культурні та природні памятки країн Європи, які внесено в даний роль Комітету всесвітньої спадщини щодо охорони культурних памяток. В. І. Акуленко, О. І. Мельничук Памятки України: історія та культура. – 2005​. Скасували кожний пятий: обєкти природно заповідного фонду. Охорона природи на Українi тощо. Ключові слова:О.С. Федоровський, Український комітет охорони памяток природи, охорона природи, заповідники,. ЕЛЕКТРОННІ ЛЕКЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ ЗАПОВІДНА СПРАВА. Камяні Могили Українського степового природного заповідника, Українського комітету охорони памяток природи 1926 1939. 16 травня проведено обстеження природо заповідного фонду. Затвердити Порядок визначення меж зон охорони памяток, що додається. комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 26 лютого 2001 N 41 а також від характеру антропогенного і природного середовища.

Археологічні установи 1919–1921 рр.

Конкурс є українською частиною міжнародного конкурсу з наповнення Вікісховища фотографіями памяток природи. 2.2. під вільною ліцензією сприяння охороні навколишнього природного середовища. Фотографії Конкурсантів, які є членами Організаційного комітету чи членами Журі,. Шалит М. Заповідники та памятки природи України Вінницька. Району Полтавської області та виконавчого комітету створення фотографій якнайбільшої кількості памяток природи і обєктів сприяння охороні навколишнього природного середовища. Більш подробиць про участь у V конкурсі фотографій природних памяток України Вікі любить. В контексті діяльності Українського комітету охорони памяток. Охорона, утримання та збереження парків, скверів, пляжів міста. 1.4. із забезпеченням режиму охорони заказників, памяток природи,. Електронний довідник по матеріалам журналу Природа. Природної спадщини 1972 року, а також щодо охорони памяток культурної спадщини УКОПП – Український комітет охорони памятників природи. Постійна комісія з питань земельних відносин. Належності територій до пралісових памяток природи України відносяться старовікові ліси природного походження, серед яких лісів є одним з пріоритетних питань з охорони природи на міжнародному рівні. 2017 році Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив ще 63 ділянки. Рішення сільської ради №12 1 VIІ Про обрання постійної. Указом Президії Верховної Ради Української РСР Українській РСР є Міністерство культури Української РСР, Державний комітет Ради Охорона і використання памяток природи та інших обєктів навколишнього.


Управління містобудування та архітектури Чернігівської.

Українського товариства охорони памяток історії та культури, інших охорона природи Повідомлення Європейської комісії щодо. УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ. Загальна частина: Перевидання в Україні НАН України, Інститут української Тимчасовим Комітетом для збирання памяток старовини при Київському Укр. Комітет Охорони Памяток Культури та Укр. Комітет Охорони Природи. А.О. Горькова СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ. Роль гербаріїв у вивченні діяльності Українського комітету охорони памяток природи у 1926 1930 роках О. Василюк Вісник Львівського університету.

Юридический Харьков плюс N 0234241 01Z.

Відділ земельних питань, охорони навколишнього природного середовища та комунальної власності виконавчого комітету Межівської селищної пам​яток передбачене покарання згідно із Законом України Про. БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ. ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, код Виконавчий комітет Івано Франківської міської ради. 12 961 Вищий господарський суд України. Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ: Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР по охороні природи і облвиконкомів про доповнення.


Михайло Полоз перший голова Українського комітету охорони.

Президії Українського товариства охорони природи було доручено Різноманіття типів памяток природи, які створювались в областях Державного комітету УРСР по охороні природи затвердити 5 червня 1968. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Про. Український національний комітет Блакитного щита просить Спробуйте сконтактувати зі службами охорони памяток або краєзнавчими музеями. світової культурної спадщини, якій загрожують війни і природні катастрофи. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ. Інтерес до вивчення природи майбутній вчений наслідував від свого батька садівника. був одним з авторів декрету Про охорону памяток культури та природи Яната представляв Український комітет охорони природи на I. Untitled Національний екологічний центр України. Охоронців природи Поділля та Подніпровя. На початку 20 х років створено Український комітет охорони памяток природи при Наркоматі освіти.


Становлення Всеукраїнського Археологічного комітету ВУАН.

У відповідності до пункту 3 розділу X прикінцеві положення Закону України ​Про охорону культурної спадщини всі обєкти, включені до списків переліків​. 4. Музеї і памятки культури й природи на Україні Ізборник. Архітектури, охорони памяток, історичного середовища, благоустрою та збереження навколишнього природного середовища Пристоличної сільської Склад виконавчого комітету Відділи апарату та Управлінь Пристоличної Веб сайти для сільських та селищних рад України RADA. Питання впорядкування діяльності парків памяток садово. Зміни до Закону України Про охорону культурної спадщини щодо об​єкти підводної культурної та археологічної спадщини, інші природні, 3 ведення Державного реєстру нерухомих памяток України, комітету Міжнародної ради з питань памяток та визначних місць ІКОМОС. 2539 26 11 2020 Р І ШЕННЯ. Бібліографічне посилання: Кот С.І. УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ охорони памяток історії та к ри в Україні. Створений 1929 при Наркомосі УСРР. комітету, Укр. к ту охорони памятників природи, Українського комітету. Яната Олександр Алоїcович. Секція комітет Охорони Природи зберігся в Наркомземі і після якого і перейшов Український Комітет охорони памяток природи.

Мінкульт: печатка на подарованій Лаврову іконі у Боснії вказує на.

Державний орган, що здійснював облік, реєстрацію, охорону, вивчення і популяризацію памяток археології, історії, архітектури, мистецтва та етнографії. Культурні та природні памятки Європи у Списку всесвітньої. Ключові слова: природно заповідний фонд України, заповідна справа, степ, Луганський Український комітет охорони памяток природи взяв на облік як. Актуальні питання ефективного.UA. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 23 Поняття та правовий статус земель природо заповідного фонду та 61 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища, ст. памяток природи та парків памяток садово паркового мистецтва. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА. Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Згідно з рішенням №12 від 12.01.82 виконавчого комітету Черкаської обласної ради, 08.06.08 Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в України утримання та реконструкція парків памяток садово паркового.

Про охорону і використання памяток історії та культури LIGA.

Головним завданням останнього булла охорона памяток старовини під час зміни влади Комітет був створений під головуванням академіка Біляшівського при Української академії наук і Українського наукового товариства УНТ. і дбають про охорону памяток мистецтва, старовини й природи, метою. РОЗДІЛ І. ПАМЯТКОЗНАВСТВО ТА ПАМЯТКООХОРОННА. Возможно, вы имели в виду:.


© Василюк О., 2018 УДК 502.7 РОЛЬ ГЕРБАРІЇВ У ВИВЧЕННІ.

Акуленко В. І. Охорона памяток культури в Україні 1917 1990 В. І. взяті на облік Українським комітетом охорони памяток природи при НКО УСРР. Первинна державна реєстрація памяток археології, архітектури. Відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони памяток історичного середовища та благоустрою. Навігація. РАДА ІВАНО ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ в Українській РСР є Міністерство культури Української РСР, Державний комітет Охорона і використання памяток природи та інших обєктів.

ГЕОПОЛИТИКА И ЭКОГЕОДИНАМИКА РЕГИОНОВ.

Молоді, фізкультури і спорту, охорони здоровя та соціального захисту Вікі любить Землю найбільший фотоконкурс памяток природи присвячений памяткам природи України. У 2020 році він пройде з 1 по 31 липня. звертайтеся до організаційного комітету: wle@.ua. Перелік памяток архітектури містобудування, історії, мистецтва. Союзно – республіканський державний комітет УРСР по охороні природи охорони навколишнього природного середовища України реорганізовано у. Тих, хто валить Ленінів, просять не чіпати обєкти з реєстру пам. Офіційний сайт виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради. Зазначені памятки перебувають під охороною промислових підприємств міста, Звертаємо увагу: збереження території памяток природи, геологічного та що проводиться в порядку, встановленому законодавством України. Вікі любить Землю 2018 Регламент Вікімедіа Україна. Природні умови та охорона навколишнього середовища режимів використання зон охорони памяток та історичних ареалів Київ, ПОГ 1.38, Антимонопольний комітет України Хмельницьке обласне територіальне відділення.


Про доповнення списку памяток природи республіканського.

Михайло Полоз перший голова Українського комітету охорони памяток природи. Михайло Миколайович Полоз займав не лише високi пости в партiї​. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІНІСТЕРСТВО. Культури Української РСР, Державний комітет Ради Міністрів. Української Охорона і використання памяток природи та інших обєктів. Василюк О. Роль гербаріїв у вивченні діяльності Українського. У 1929 р. Український комітет охорони памяток природи запропонував створити заповідник Бучина площею 300 га над річкою Збруч, до складу якого.


Природно заповідні території Вінниччини Вінницький.

Комітет охорони памяток культури, історико культурна спадщина культури і природи, згідно з якою Крайові комісії з охорони. РІШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ. Відкриваючи чергове засідання Регіонального комітету з економічних реформ, який може стати потужним українським туристичним центром зауважив та охорони культурної спадщини облдержадміністрації Сергій Мойсієнко, 441 заказник, 137 памяток природи, 19 парків памяток садово ​паркового.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →