★ Історія пошти України - історія україни ..

                                     

★ Історія пошти України

Історія регулярної пошти та поштових марок в Україні бере початок у часи Київської Русі і триває в часи Речі Посполитої, Війська Запорозького, Гетьманщини, Російської імперії, Австро-Угорської імперії, УНР, Української Держави, УРСР та України. Перші поштові марки зявилися на українських землях в середині XIX століття і були випущені поштовими відомствами Австрії і Російської імперії.

                                     

1. З історії регулярної пошти

Розвиток поштової справи в Київській Русі починається з часу натуральної поштової повинності, що складалася в дачі князівського гінцеві коня і корми. У X столітті існував "повіз" - обовязок населення надавати коней "від стану до стану" для княжих гінців і слуг.

У Речі Посполитій перша регулярна поштова італійська лінія простягалась з Кракова через Відень до Венеції та литовська лінія з Кракова через Варшаву до Вільна1558. Право поштових перевезень орендувала родина Монтелупі 1569 - 1662. Доменіко Монтелупі започаткував регулярні поштові перевезення у Львові на початку XVII ст. Привілей короля Сигізмунда ІІІ Ваза надав право міщанину Роберто Бандінеллі перевозити королівську кореспонденцію до Італії та інших міст 1629. У травні 1629 Бандінеллі уклав угоду з магістратом Львова про організацію пошти і перевезення кореспонденції до Любліна, Кракова, Варшави, Торуня, Гданська, Ясс, Камянця, Києва, інших міст. Вартість залежала від ваги листа і відстані. На пошті набрали 17 курсорів, які склали присягу війту чи райцями і мали доставляти лише надану кореспонденцію неушкодженою у визначений час, за визначеною таксою під загрозою штрафу чи увязнення. Курсори відправлялись щосуботи, але при нагальній потребі могли вислати курсора окремо. Пошта розміщувалась у будинку Бандінеллі.

У Війську Запорозькому перші відомості про поштове сполучення, яке ще не мало систематичного характеру, відносяться до XVII ст.: гетьмани України спілкувалися як на міжнародному рівні - з володарями сусідніх держав, так і в межах Гетьманської України - з козацькою старшиною і духівництвом, - шляхом листування, з яким відсилали т. зв. нарочних.

Сучасна дослідниця козацтва О. М. Апанович характеризує як зразкову систему дипломатичну пошту, що існувала при Богдані Хмельницькому, який мав точні свідоцтва про події в Польщі, Криму, Туреччині, Молдовії і Валахії, про положення справ у західноєвропейських країнах - Швеції, Німеччині, Австрії, Італії, Венеції та ін.

У період інтенсивного листування з царем Олексієм Михайловичем гінці з листами від Богдана Хмельницького слідували маршрутом Чигирин - Крилов - Черкаси - Переяслав - Баришівка - Ніжин - Путивль.

У березні 1669 року, коли гетьман Лівобережної України Демян Многогрішний підписав з московським урядом угоду - "Глухівські договірні статті". Стаття 10 угоди передбачала "влаштовувати у малоросійських містах пошту за московським зразком". Було передбачено організацію пошти із залученням до неї бажаючих бути поштарями. Через пять років почали приймати листи від населення, мали поштовий двір на Подолі, стайню на 40 коней. "Вольності" і старовинні традиції міщан зокрема в Києві давали можливість останнім уникати поштової повинності, що підтверджувалося універсалами гетьманів.

За даними А. Скальковського, в Запорожжі існувало дві пошти: Київська і Глухівська, до того ж Глухівська була давнішою. Київська пошта доставляла кожного тижня царські накази, ордери керівників Київської губернії, листи із Москви, Києва, Польщі.

В 1725 році Катерина І видала Указ про заснування поштового двору на Подолі, підпорядкованого міському магістрату.

Остаточна уніфікація поштової системи Гетьманщини і Російської імперії відбулася за часів графа Петра Олександровича Румянцева, який після скасування інституту гетьманства став очільником Лівобережної України - "головним командиром малоросійських полків". Він розробив і ввів до обігу в 1765 році "Учреждение о конной почте в Малой России", згідно з пунктами якого чітко окреслювалися вимоги до поштмейстрів завідувачів поштовими відділеннями і поштарів осіб, які займалися доставкою кореспонденції, визначалися строки і прейскурант на пересилку пошти - окремо в межах Лівобережної України і окремо в межах Російської імперії. Також було визначено основні шляхи "тракти", якими користувалися для доставки пошти. Поштове сполучення складалося спершу з 9-ти маршрутів та 72-х станцій. 1782 передана малоросійській філії Головних поштових справ правління Російської імперії із назвою Малоросійський поштамт 1782 - 1830, дії якого поширювалися на Малоросійську губернію, Слобідсько-Українську губернію, Новоросійську губернію, Київську губернію і Курську губернію, із 1810 - поштовому департаментові МВС Російської імперії. 1831 - 53 введено поштові округи. Поштові контори відкривалися в губернських містах, згодом - у повітових центрах. Звязок здійснювався у визначені дні й години. Станціями завідували наглядачі, перевозили поштарі і ямщики. Спершу поштою користувалися урядові установи та армія. Для військово-політичних цілей створювалася курєрська або екстрапошта, яка із Санкт-Петербурга до Києва доставлялася впродовж 4-х, звичайна - 10-ти днів. 1828 екстра-пошта зєднала Київ із Житомиром та із С. -Петербургом. Користувалася пошта диліжансами, поштовими колясками, фурами, кабріолетами, бричками. Із 1839 вводилися поштові екіпажі легкі та важкі. 1843 пошта отримала єдиний для Російської імперії поштовий тариф. Тоді зявилися перші поштові скриньки із 2-ма відділеннями - для кореспонденції, що відправлялася, і привезеної. 1857 введено поштові марки, 1872 - поштові листівки, із 1890-х рр. здійснювалися грошові перекази. Поруч із державною існувала приватна пошта, що називалася "вільною". Першим утримувачем "вільної" пошти став поміщик Студзинський на тракті Харків - Москва 1845.

Із 1860-х рр. пошта почала перевозитися залізницями. Перший залізничний поштовий звязок встановлено із С. -Петербургом через Чернігів 1861.

Із початком 20 ст. до поштового звязку додався телеграф, який вводився приватними компаніями.

Власні поштові марки в Україні вперше зявилися в часи створення незалежної Української держави в 1918 р. Після цього, більш 70 років, Україна жила без власних марок, хоча ще 1947 р. УРСР стала членом Всесвітнього поштового союзу. Лише з 1991 р. в Україні почали друкуватися власні марки незалежної держави.

                                     

2. Земська пошта

Перші у світі поштові марки видав уряд Великої Британії 1840, на українських землях - Австрія 1850 та Росія 1857.

У 1864 році в Росії утворено повітові земські управи з правом ведення місцевої пошти. За час існування земських пошт у 1865 - 1917 рр. усі земства видали 2427 марок, у тому числі в Україні 827 купюр у 43 повітах і 15 повністок у 4 повітах. Земства у Верхньодніпровському на Катеринославщині й у Дніпровському Таврія перші в Україні випустили поштові марки на поч. 1866.

 • Приклади земських поштових марок Українських губерній.
                                     

2.1. Земська пошта За змістом малюнка

Земські марки за змістом малюнка поділяються на три види

1. Марки, що містять тільки написи найменування повітової земської пошти, номінал: - з написами без малюнка або з рамкою в одну або дві лінії, - з елементарним малюнком фону, штрихуванням і додатковими написами, - з розвиненими декоративними елементами, фоном і штрихуванням. 2. Марки із зображенням повітових та губернських гербів. 3. Ювілейні комеморативні марки, а також аматорські, які наслідують закордонні та вітчизняні державні марки.
                                     

3. Марки УНР

Першу серію марок державної пошти УНР 5 купюр з номіналом 10 - 50 шагів віддано в обіг у сер. липня 1918 р., а 04.01.1919 додано марку вартістю 20 гривень із зміненою назвою "Українська Держава". У червні 1918 р. в Києві видано 6 гербових марок з номіналом 40 шагів - 10 крб. Рисунки для них виконали Георгій Нарбут 8, Антін Середа 3 та Л. Обозненко 1. На основі закону від 18.04.1918 частину першої серії, названої "шагівковою", друкували на картонику і з написом на звороті "Ходять нарівні з дзвінкою монетою". Їх вживано замість монет, які зникли з обігу.

Щоб зупинити наплив з Росії давніх поштових марок і запобігти втраті державного скарбу, 20.08.1918 гетьманське Міністерство Пошти ухвалило передрукувати всі наявні запаси російських марок українським державним гербом. Вперше такі поштові марки з наддруком тризуба появилися в обігу 13.08.1918, а листівки вже 16.07.1918. Наддруки робилися місцевими засобами у 6 поштових округах: Київській, Полтавській, Харківській, Катеринославській, Одеській і Подільській. Тризуб відтискали всілякими способами, нерідко ручним, тому виникло багато відмін його форми, величини й кольору. Досліди виявили 52 основні типи тризубів, 68 варіантів і 13 хибодруків, разом 133 головні відміни. Українізації підлягли різні поштові марки царської Росії, а в Жмеринці 08.08.1919 додано тризуб і на поштових марках, виданих урядом О. Керенського 1917. Всі українські поштові марки були в Україні в обігу ще деякий час після залишення її Директорією УНР. Найпізніша стверджена дата - 05.07.1921 Катеринослав.

Прибувши до Тарнова в Польщі, уряд УНР ухвалив 26.08.1920 вилучити з обігу всі попередні власні випуски і замінити їх новим виданням з 14 купюр, що були саме в друку. Це т. зв. віденська серія з номіналами 1 - 200 гривень, для якої рисунки на 6 купюр виконав М. Івасюк. Друк марок закінчено 31.05.1921, але вже в листопаді 1920 р. уряд перебрав частину накладу купюр 10, 20 і 40 гривень з наміром вживати нові поштові марки на звільненій від більшовиків території. Для цієї ж мети вже 01.08.1920 виготовлено в Тарнові серію з наддруком на "шагівкових" поштових марках УНР "Курєрськопольова Пошта" і новими номіналами у гривнях. Також 02.05.1922 з доручення екзильного уряду УНР наддруковано на трьох марках віденської серії "УПП" 11 купюр. Ці видання в обігу не зявилися.

Українські тимчасові п. м. почали фальшувати вже наприкінці 1918 на Південній Україні, а пізніше фальсифікати продукували спекулянти за кордоном. Вони підробляли наддруки і поштові штемплі та творили навіть неіснуючі вартості, т. зв. "фантастичні". Союз філателістів України у Німеччині успішно виявляв ці фальсифікати.                                     

4. Марки українсько-більшовицької війни й УСРР

Перші окупаційні поштові марки для України випустила Добровольча Армія генерала Денікіна в травні 1919 року в Маріуполі, надрукувавши новий номінал "35 к." на поштових марках 10 шагів та "70 к." на 50-шагівці. Восени 1919 ця армія видала 11 поштових марок для Південної України й Криму "Єдіная Россія", а наступного року на 4-шагівках поставила "Югъ Россіи". Тоді ж 1920 у Харкові більшовики надрукували "РУБ" на 13 українських провізоріях і на російських поштових марках, а 1922 в Києві нові номінали на російських державних ощадних марках. У серпні 1919 поляки в Ковелі взяли поштові марки УНР для надруку "Poczta Polska" і номіналів 30 та 50 пфеніґів. Надруки державного орла з номіналом 2, 5 і 10 грошів є пізнішою підробкою. Армія генерала П. Вранґеля після остаточної поразки під Каховкою в Таврії в листопаді 1920 надрукувала на українських провізоріях "Русская почта" і номінали 10 000 і 20 000 рублів та вживала їх у таборах, інтернованих у Туреччині до 30.05.1921.

У червні 1923 більшовицька влада видрукувала в берлінській друкарні 4 поштові марки єдині українською мовою з написом "Пошта УСРР" із доплатою в карбованцях на "Допомогу голодуючим". Ця серія була в продажу лише у 6 містах від 25 червня до 15 липня 1923 р.

                                     

5. Марки ЗУНР

Т. зв. "львівське" видання, наддрук з 4 купюр "ЗахідноУкр. Народна Республіка" на австрійських поштових марках, було випущене у Львові 20.11.1918, "коломийське" видання "Укр. Н. Р." і новий номінал у шагах на 4 купюрах та незубкована наліпка для рекомендованих посилок за 30 сотиків зявилося 12.12.1918, а 04.01.1919 така ж наліпка з номіналом 50 сотиків. Другий наклад цих самих наддруків віддано у продаж у Станиславові 07.05.1919, а третій наддрукували самовільно румунські старшини влітку 1919. Чергове "станиславівське" видання мало 4 випуски наддруків на 85 австрійських поштових марках: 18.03.1919 "Пошта Укр. Н. Реп." на 20, в кінці квітня - на 37, 7. 5. на 19 тризуб і в кутах "З. У. Н. Р." і 15. 5. - на 9 друк у Відні. Разом у Західній Україні курсували 93 тимчасові поштові марки та 2 поштові наліпки. Замовлену у віденській державній друкарні серію з 5 поштових марок уряд ЗО УНР одержав уже на еміграції наприкінці 1919. Це три незубковані поштові марки за 10, 20 і 50 сотиків та дві зубковані за 1 і 10 корон з комбінацією трьох гербів та назвою "Українська Народня Республіка З. О.". Щойно 1954 відкрито ще одну, останню серію поштових марок ЗО УНР 1920 з 12 купюр, 9 повністок та три поштові формуляри. На 4 марках зображений св. Михаїл, на другій чвірці - тризуб, на останніх - галицький лев, номінал від 5 сотиків до 3 корон. 24.05.1919 румунське військо окупувало Коломийщину і від 14.06. до 21.08. вживало свої провізорії з власними наддруками на австрійських поштових марках і листівках С. М. Т.                                     

6. Повітряна пошта

Повітряна пошта на українських землях діяла вперше на лінії Відень - Краків - Львів - Київ від 01.04.1918 до кінця жовтня. Друга лінія (Будапешт - Відень - Краків - Львів була чинна з 4 по 24 липня 1918 р. Для обох цих літунських шляхів випущено спеціальні наддрукові поштові марки "Flugpost" на 3 австрійських і "Repulo Posta" на 2 угорських поштових марках. Українських поштових марок повітряної пошти не було.

Доба самостійності України залишила нам близько 130 державних повністок, українізованих тризубом, та 5 випусків власних листівок, 1 листову карту і 1 грошовий переказ.

                                     

7. Українська тематика на марках інших країн

Держави, до яких належали українські землі, іноді видавали державні поштові з українською тематикою. За міжвоєнного періоду на деяких марках Польщі, Румунії й Чехословаччини зображено памятники архітектури цих земель. Українська тематика є й на поштових марках СРСР, зокрема цінною є шевченківська серія 1939.

Інші країни, які мають сильні культурні звязки з Україною, також видають марки на українську тематику. Зокрема, поштова адміністрація Канади у липні 2009 планує надрукувати серію марок Roadside Attractions. Одну з марок цієї серії буде присвячено памятнику писанки, який розташований у м. Вегревіль, Альберта. На марці також буде показано український прапор.

                                     

8. Марки Карпатської України

В день відкриття Сойму й проголошення незалежності Карпато-Української Держави 15.03.1939 в Хусті курсувала єдина українська поштова марка за 3 корони з зображенням церкви в с. Ясіня, видана чехословацькою поштою з наддруком "Карпатська Україна". За часів радянської влади Народна Рада Закарпатської України в Ужгороді 10 лютого та 20 березня 1945 р. наддрукувала на 100 поштових марках Угорщини "Пошта Закарпатська Україна", а в квітні й серпні видала власні 11 поштових марок з таким самим написом. На всіх тих поштових марках номінали подані без назви валюти. Ці марки були в обігу доти, поки цей край остаточно і формально не був включений в УРСР як Закарпатська область 22.01.1946.

                                     

9. Друга світова війна

За другої світової війни на 18 поштових марках Німеччини з портретом А. Гітлера, вартістю 1 - 80 пфеніґів, німці надрукували 14.11.1941 "Ukraine", а в 1943 зробили це ще на двох поштових марках. Крім того, вони допустили ще кілька 8 тимчасових місцевих пошт і видань або передруків 59 купюр, переважно з написом "Deutsche Hilfspost". Між ними були поштові марки та пошти: в Сарнах 1.10. - 4.12.1941, в Олександрії 15.12.1941 - 16.05.1942, у Вознесенському від квітня до 30.06.1942 та в 5 пов. у 1944. Після відступу радянських військ з Коломиї там місцева українська влада українізувала 1 радянську листівку 3.07.1941.

                                     

10. Недержавні випуски

Недержавні випуски, тобто не допущені до оплати поштових послуг, звані еррінофілією, збирають також українські філателісти. Такі випуски марок видавали різні українські організації у XX ст., вони служили для збирання фондів на різні цілі, а також для української пропаганди. Іноді ці марки касували окремими штемпелями. Досі скаталогізовано близько 2 000 купюр різних недержавних українських марок, наліпок, блоків, стяжок і повністок.

Екзильний уряд УНР у Мюнхені продовжував випускати марки в кін. 1940-х - на поч. 1950-х pp. у 1930-х pp. вийшло кілька випусків у Варшаві і закликав українських емігрантів додатково оплачувати внутрішньоукраїнську кореспонденцію марками УНР. Керівником поштового відділу і відповідальним за видавництво марок був Ю. Максимчук.

                                     

11. Підпільна Пошта України

Підпільна Пошта України ППУ мала пропагандивну мету, видаючи марки, що служили як наліпки на листах поряд з державними марками. Її вів Закордонний Поштовий Відділ Підпільної Пошти України Закордонних Частин ОУН з 1949 h / з перервами, керівник Л. Рихтицький. Видано кількасот серій і блоків, а деякі надруковано чи поштемпельовано спеціальними печатками.

Таборові пошти обслуговували мешканців українських таборів ДП переміщених осіб у Німеччині у 1947 - 1950 і в таборі полонених вояків 1 Української Дивізії Української Національної Армії в Ріміні Італія 194 - 1947. Ці табори видавали власні марки й повністки та касували їх своїми штемпелями, ведучи в своєму обсязі поштову службу. Цими таборами були: 1) Реґенсбурґ оселя Ґанґгофер, 36 випусків від 30. 6. 1947, 2) Байройт казарми Леопольда, 12 випусків 12.12.1948, 3) Новий Ульм казарми Людендорфа, 22 наддрукові випуски 7.09.1949, 4) Ульм над Дунаєм казарми Седан, 4 наддруковані випуски 1.05.1950, 5) Ріміні, 28 купюр марок і блок, 12 листівок, з номіналом у шагах, гривнях або лірах та два штемпелі з 19.08.1946 до червня 1947.                                     

12.1. Незалежна Україна Перший випуск стандартних поштових марок "Алегорія "Молода Україна" за мал. Г. Нарбута, 1918 р."

Марки першого стандартного випуску поштових марок випускались у 1992 році. В обіг були введені марки номіналами 0.50 укр. крб, 0.70 укр. крб, 1 укр. крб, 2 укр. крб, 5 укр. крб, 10 укр. крб, 20 укр. крб, 50 укр. крб.

                                     

12.2. Незалежна Україна Другий випуск стандартних поштових марок "Етнографічні сюжети "Давня Україна"

Марки другого стандартного випуску поштових марок випускались у 1993 році. В обіг були введені марки номіналами 50 укр. крб, 100 укр. крб, 150 укр. крб, 200 укр. крб, 300 укр. крб, 500 укр. крб.

                                     

12.3. Незалежна Україна Третій випуск стандартних поштових марок "Етнографічні сюжети "Давня Україна"

Марки третього стандартного випуску поштових марок випускались у 1994 - 2001 роках. В обіг були введені марки з літерними номіналами "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Є", "Ж".

                                     

12.4. Незалежна Україна Четвертий випуск стандартних поштових марок "Міський транспорт"

Марки четвертого стандартного випуску поштових марок випускались у 1995 - 2006 роках. В обіг були введені марки з літерними номіналами "І", "К", "З".

                                     

12.5. Незалежна Україна Пятий та шостий випуски стандартних поштових марок "Квіти"

Марки пятого стандартного випуску поштових марок випускались у 2001 - 2006 роках, шостого - у 2002 - 2006 роках. В обіг були введені марки пятого випуску з літерними номіналами "В", "Д", "Е", "L", "N", "С", "Є", "Ж", "Р" два варіанти, та шостого випуску з номіналами 5 коп, 10 коп, 25 коп, 30 коп, 45 коп, 65 коп, 70 коп, 1 грн.

У 2006 році був випущений сувенірний аркуш з марками пятого та шостого стандартного випуску.

                                     

12.6. Незалежна Україна Сьомий випуск стандартних поштових марок "Ужиткові речі"

Марки сьомого стандартного випуску поштових марок випускались у 2007 - 2012 роках. В обіг були введені марки номіналами 1 коп, 3 коп, 5 коп, 10 коп, 30 коп, 50 коп, 60 коп, 70 коп, 85 коп, 1 грн, 1.50 грн, 1.90 грн, 2 грн, 2.20 грн, 6 грн, 7 грн та літерними номіналами "N", "Є", "R", "Ж", "Р". З 1 жовтня 2009 р. марки номіналом 1 коп, 3 коп були виведені з обігу, та у 2010 році введені в обіг з надруком нового номіналу - 2 грн, 1.50 грн відповідно.

                                     

12.7. Незалежна Україна Восьмий випуск стандартних поштових марок "Листя"

Марки восьмого стандартного випуску поштових марок випускались у 2012 - 2016 роках. В обіг були введені марки номіналами 5 коп, 20 коп, 30 коп, 40 коп, 50 коп, 70 коп, 2 грн, 2.50 грн, 3 грн, 4.80 грн, 5 грн, 8 грн, 10 грн та літерними номіналами "L", "N", "Є", "G", "Ж", "V", "F". Марки номіналом 2 грн та літерним номіналом "F" випускались як на звичайному, так й на самоклейкому папері.

У 2017 році був випущений спеціальний марковий аркуш з марками восьмого стандартного випуску.

                                     

12.8. Незалежна Україна Девятий випуск стандартних поштових марок "Герби міст, селищ та сіл України"

Марки девятого стандартного випуску поштових марок випускаються з 10 червня 2017 року. Введені в обіг марки з літерними номіналами "V", "F", "L", "M", "T", "H", "X", "P", "D".

                                     

12.9. Незалежна Україна Літерні номінали марок

Літерні номінали поштових марок, що еквівалентні визначеній сумі в гривнях чи доларах США вартість для продажу останніх розраховується за курсом НБУ, за станом на 28 листопада 2020 року:

Літерні номінали поштових марок, що відповідають певному тарифу на пересилання кореспонденції, за станом на 28 листопада 2020 року:

Літерні номінали поштових марок девятого випуску стандартних поштових марок з 10 червня 2017 р.:

                                     

13. Товариства

У часи СРСР в Україні не було окремого філателістичного товариства, українці були членами Всесоюзного товариства філателістів, що мало відділи і клуби в УРСР та видавало місячник "Филателия". Українські філателісти поза УРСР обєднувалися в кількох фахових товариствах: Союз філателістів України у Німеччині 1920 - 2005 рр., що видавав журнал "Der Ukraine-Philatelist", Українське Вимінне Товариство при журналі "Український Філателіст" у Відні 1925 - 1939, гол. І. Турин, Український Філателістичний Клуб у Львові 1927 і там таки Українське Філателістичне Товариство 1928 - 1929, Українське Філателістичне Товариство у Харбіні, Союз українських філателістів і нумізматів у Нью-Йорку, Союз Українських Філателістів Австрії у Відні з визначною діяльністю міжнародного обсягу, Товариство Українських Філателістів і Нумізматиків у Монреалі з 1972 й ін. У наш час на території України існує Асоціація філателістів України.

                                     

14. Виставки

Виставки поштових марок України окремо відбуваються рідко. На українських землях відбулася тільки одна Київ, 1928, організована Київським відділом філателістичного товариства "Україна", яке існувало у 1920-х pp. Поза Україною першу виставку українських поштових марок влаштував Пласт в Едмонтоні 1951. Союз Українських Філателістів виставляв обидві ділянки укр. Ф. державні і недержавні 1951 і 1952 у Нью-Йорку, Нюарку й у Філадельфії. Крім цих великих виставок, українські поштові марки експонувалися на кількадесятьох виставках у світі разом із поштовими марками інших держав. Першим експонентом був А. Яковлів 1922, Бельгія, крім нього, виставляли Є. Вировий, С. Шрамченко, Ф. Букайло, О. Кочан, Каленик Лисюк, Є. Котик, Я. Петеш і ін. та ряд іноземців. Українські філателісти влаштовують в Україні чимало виставох, але без поштових марок УНР. Кожні три роки в Києві відбуваються міжнародні виставки "Братислава - Київ - Краків".

                                     

15. Участь у міжнародних виставках

Участь у WIPA

З 1981 року у Відні щорічно проходить Віденська міжнародна виставка марок WIPA, на якій присуджується Гран-прі найкрасивішій поштовій марці світу.

Хроніка участі марок України у WIPA:

 • 2019 - Гран-прі за маркований аркуш "Комахи України".
 • 2009 - 7-ме місце за поштовий блок "Доля. Т. Г. Шевченко".
 • 2003 - 3-те місце за поштову марку "З Різдвом Христовим!".
 • 2012 - 6-те місце за поштовий блок "Маяки України" 2010 р.
 • 2004 - 3-те місце за поштовий блок "Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького".
 • 2013 - 6-те місце за поштовий блок "Щедра Україна. Літо".
 • 2008 - 7-ме місце за поштовий блок "Козацька Україна".
                                     

16. Література

 • Schultz H. Deutsche Dienstpost 1939 - 1945. Hefte Nr. 18 u. 29.
 • Енциклопедія українознавства: Словникова частина: / Наукове товариство імені Шевченка, гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1955 - 1955.
 • Taborsky F. Zakarpatska Ukrajina. Брно 1968.
 • Massari S. Ukrainskyj Filatelist. Ріміні 1973.
 • Чигринець, А. 1994. Поштові марки України. Історія, опис, класифікація 1948 Брюссель Львів: Галфілвісник. Вип 1.
 • Максимчук Ю. Каталог українських недержавних марок. Доповнення. Ч. 1. - Чикаго: Українська Філателістична Бібліотека, 1957. - 150 с.
 • Longueval A. Les Timbres du Camp de Prisonniers Ukrainiens de Rimini 1945 - 1947.
 • Максимчук Ю. Каталог чужинних марок-з укр. тематикою, 3 тт. 1962 - 79.
 • Schmidt C. Sammlung Russischer Landschaftsmarken im Reichspostmuseum. Берлін 1934.
 • Kuzych I. Ukrainian postage Stamps. A Catalog of Issues From 1991 - 1995. - Westchester: Ukrainian Philatelic Resources No.6, 1996. - 58 p.
 • Bulat J. Illustrated Postage Stamp History of Western Ukrainian Republic 1918 - 1919. - Yonkers: Philatelic Publications, 1973. - 97 p.
 • Підпільна пошта України: з англійським вступом / ред. Зенон Боровець. - Торонто, Львів: Літопис УПА, 2009. - 326 с.: іл. - Літопис Української Повстанської Армії, т. 47. - ISBN 978-966-2105-15-5 Ukraine, ISBN 978-1-897431-17-7 Canada.
 • Richert R. Les diverges emissions et obliterations de la Russie Subcarpathique et de la Sloviquie de Sud 1860 - 1965.
 • Бехтір, В. 1997. Каталог поштових марок України. Київ: Українське державне підприємство поштового звязку "Укрпошта".
 • Максимчук Ю. Каталог українських недержавних марок. Доповнення. Ч. 2. - Чикаго: Українська Філателістична Бібліотека, 1960. - 78 с.
 • Чернявський І. Історія коломийських поштових марок. Коломия 1928.
 • Catalog of Displaced Persons, Prisoners of War, Concentrations Camp and Ghetto Stamps during and after World II in Germany. 197 ft.
 • Michel. Briefmarken Katalog 1954, 1976.
 • Greaves A. W., Roberts C. W. The Trident Issues of the Ukraine, Part I, II.
 • Цюпак Я. С., Грабштейн Р. С., Рогозинський М. С. Поштові марки України: Каталог поштових марок 1850 - 2009 років, які мали обіг на теренах України. - Чернівці, 2010. - 306 с.
 • Шандра В. С. Пошта регулярна в Україні / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2011. - Т. 8: Па - Прик. - С. 474. - 520 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1142-7.
 • Schroder A. Schach den Falschungen, II.
 • Чучин Ф. Каталог почтовых вещей. Украйна. М. 1927.
 • The Gregory Pos Catalogue of Ukrainian Postage Stamps 1918 - 1920. 1982.
 • Максимчук Ю. Каталог укр. недерж. марок, 5 тт. 1950 - 75.
 • Максимчук Ю. Бібліографічний показник укр. філателії, гербових марок і банкнотів, 3 тт. 1958 - 79.
 • Baillie I. L. G., Roberts С. W. Ukraine 1920 Fieldpost Issue.
 • Roberts C. W. The Trident Issues of the Ukraine, Parts III - V. 1953 - 56.
 • Seichter R. Sonder-Katalog Ukraine 1918 - 1920. Зольтау 1956.


                                     

17. Посилання

 • Знак поштового відділу УНР в Новому Селі, Підволочиського повіту.
 • Сучасні поштові марки України.
 • Поштові марки України.
 • Ентомофілателія.
 • Українська поштова скринька 1918 р.
 • Каталог продукції Укрпошти.


                                     
 • представляє портрет президента Карпатської України Августина Волошина. Історія пошти України Підпільна Пошта України Каталог - справочник отечественных знаков
 • Підпільна Пошта України скорочено ППУ - назва невизнаного поштового відомства в рамках Закордонного поштового відділу Закордонних Частин Організації
 • багатьох вулиць з назвою Ямська Докладніше: Поштові марки та історія пошти України Розвиток поштової справи в Київській Русі починається з часу натуральної
 • Музей пошти у Львові - музей, присвячений найстарішій пошті у Східній Європі та історії розвитку поштової справи на Галичині загалом. Музей розташований
 • Укрпошта разом із Новою поштою є лідерами на ринку доставки та електронної комерції України Докладніше: Історія пошти України 2 лютого 1994 року на підставі
 • європейських компаній, що демонструють найшвидший темп розвитку. Історія компанії Нова пошта почалася 13 лютого 2001 року, коли університетські друзі Вячеслав
 • Історія євреїв в Україні - Євреї мешкали на теренах етнічної України протягом двох тисячоліть і мали глибоко розвинені громади та релігійне життя. Євреї
 • Поява пошти в Миколаївській області пов язана з освоєнням цих земель козаками, коли в ΧVII столітті тут запорожцями були засновані поштові станції. Після
 • Історія пошти і поштових марок Української Народної Республіки, першої незалежної української держави, що випустила перші українські поштові марки з оригінальним
 • марки та історія пошти України Історія пошти та поштових марок Швеції Ентомофілателія Маркітан Л. П. Філателія Енциклопедія історії України : у 10 т
 • нового будинку дирекції Львівської пошти На Львівській пошті працює понад 6, 5 тисяч осіб, вона має 53 відділення. Пошта пропонує як класичні послуги, так


                                     
 • збільшилася. Офісним приміщенням Пошти Майдану став Український Дім. Згадує Юрій Регліс - один з засновників Пошти Майдану: Індекси встановлених наметів
 • історії української пошти марка Дуб звичайний була надрукована на самоклеючому папері. Серед марок 2014 року є один спільний випуск Пошти України та
 • Будинок Головної пошти - адміністративна будівля на вулиці Словацького, 1 у Львові. Пам ятка архітектури місцевого значення 271 - м. Триповерховий будинок
 • Див. також: Хронологія історії України та Історія Глухова Глухівський період в історії Гетьманщини - це історичний період з 1708 року по 1784 рік, коли
 • Арктики і Антарктики. У більш вузькому сенсі під полярною поштою розуміється філателістична назва пошти експедицій, що знаходяться в Арктиці і Антарктиді, включаючи
 • Пошта - український телесеріал 2019 року знятий студією Film.UA на замовлення телеканалу Україна Прем єра відбулася 2 вересня 2019 року на телеканалі
 • наблизилися до будинку пошти та увійшли до неї, надягнувши на обличчя маски. Бойовики розбилися на чотири групи: одні увійшли до приміщення пошти другі мали на
 • скаутської організації України Пласт почали випускати в різних країнах світу ще до Другої світової війни. Перша марка пластової пошти з явилася у 1926 році
 • Рудня - Пошта - село в Україні в Житомирському районі Житомирської області. Населення становить 194 особи. У 1906 році село Троянівської волості Житомирського
 • Всесвітній день пошти офіційними мовами ООН: англ. World Post Day, ісп. Dia mundial del correo, фр. Journee mondiale de la poste, рос. Всемирный день
 • інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв язку України Міністерство інфраструктури України є правонаступником
                                     
 • Украини МЗС України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України МЗС України є
 • Див. також: Поштова Музей пошти Поштова станція у Переяславі - музей, присвячений історії розвитку поштового зв язку в Україні другої половини ХІХ - початку
 • будівель історичної забудови Козятина, а саме у приміщенні колишньої земської пошти Відкрито у липні 2004 року в рамках відзначення чергової 130 - ї річниці з
 • УРСР На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України том - Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область - К.: Головна
 • Печерська на Хрещатик. Із середини ХІХ сторіччя історія будівлі пов язана з розвитком київської пошти Після поглинення Гетьманщини Російською імперією
 • Surkov leaks або Злам пошти Суркова - оприлюднення даних електронної пошти приймальні Владислава Суркова українськими кібер - активістами. 25 жовтня 2016
 • ветеринарної медицини, фельдшерсько - акушерський пункт, бібліотека, відділення пошти клуб, кафе Еней два магазини. Також у селі Безп ятне знаходяться декілька
 • 1917 Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова думка

Users also searched:

пошти, України, Історія, Історія пошти України, історія пошти україни, історія україни. історія пошти україни,

Encyclopedic dictionary

Translation

Інститут всесвітньої історії НАН України.

Історія України у поштових марках. 28.02.2019 slovo. Едуард ОВЧАРЕНКО Фото автора. Сторінки історії боротьби України за незалежність проти. Сторіччя українських поштових марок: чим сьогодні живе VeжА. Justin значно більше, ніж просто пошта. У нас ви можете відправити чи отримати посилку з України та іншої країни за дуже доступною ціною. А ще, у​. Поштові марки до 100 річчя Української революції. Читає Георгій Касьянов, доктор історичних наук, завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної Академії наук. Двадцятий пішов: топ 20 цікавих фактів про компанію Нова пошта. Серію Народності України започаткували чотири поштові марки: Дюрбе Бахчисарай і є важливою подією в історії кримськотатарського народу.

З історії Посольства Посольство України в Турецькій Республіці.

Наше Бюро є членом Асоціації Бюро кредитних історій України. Разом із колегами з Скринька електронної пошти обов язково. Телефон. Кредитна історія найбільша база:. Історія пошти і поштових марок Україні охоплює періоди розвитку поштового звязку на її території за часів Київської Русі, Російської держави, Російської.


ДОКУМЕНТИ ПРО ПОШТОВІ ТА ПОШТОВО ТЕЛЕГРАФНІ.

Перші українські поштові марки зявилися 1918 року. Першу серію марок державної пошти УНР 5 купюр з номіналом 10 50 шагів випущено Білоруська пошта викреслила Україну з історії Другої світової війни. Кафедра Історії України. Кореспондент BBC Future досліджує його історію, а також Про історію равлика в електронній пошті я коротко згадував у книзі.

З історії пошти України:.

Найбільше зібрання українських поштових знаків можна побачити у Вінниці Укрінформ. Бофони Підпільної пошти України Архів ОУН. Укрпошта вводить в обіг перші в історії України марки у жанрі ню, повідомила у середу пресслужба компанії. 5 березня світ побачать. Історія компанії – Нова Пошта Доставка майбутнього. 1919 в Стамбулі видано публікацію Ukrayna ve Turkiye, З 1921 по 1935 рік представництво екзильного уряду УНР в Стамбулі очолював Василь Мурський.


100 років української історії за 100 хвилин Відеолекторій.

Історія розвитку пошти в Україні. Листування між першими особами держав велося ще з давніх часів. Перші згадки про поштове. Її величність – жінка: в Україні вводять в обіг перші поштові. Приймання платежів обєктами поштового звязку Сплата онлайн Переказ З Поштові перекази в межах України Міжнародні поштові перекази. 100 річчя випуску перших поштових марок України – Біляївська. Найбільший в Україні логістичний оператор Нова пошта святкує Історія компанії Нова пошта почалася в лютому 2001 року, коли. Кафедра всесвітньої історії Про ОНУ. В Україні поштові марки вперше зявилися 1918 р. і ходили нарівні з дзвінкою монетою. А ви знали про це? Навіщо одесити 100 років.


Серія поштових марок Історія пожежного транспорту України.

Історія України. Всесвітня Історія. 11 клас. Тестовий контроль результатів навчання. Артикул: 4010126. Написати відгук. Історія України. Всесвітня. Історія УКРПОШТА. Історія пошти в Україні. Пабліш Україна Історія 02 грудня 2019 Перегляди: 1192. 9 жовтня у всьому світі відмічають День пошти. Слово пошта. Укрпошта вводить в обіг перші в історії України марки у жанрі. У 2010 у пошта України, до 90 річчя видання поштових марок УНР, Багато видань, присвячених чільним постатям української історії й. Філателістичні аватари історії українських ВМС – Лікбез. Укрпошта 5 березня вперше в історії України випустить поштові марки з оголеними тілами у жанрі ню із серії Її величність – жінка. Укрпошта вводить в обіг перші в історії України марки у жанрі ню. Серію розпочинають дві поштові марки: ʺСтрілець Української Це та наша історія, яку ми повинні знати, якою ми маємо пишатися.

Історія пошти і поштових марок Україні Знаймо.

Серія поштових марок Історія пожежного… Український науково дослідний інститут цивільного захисту за підтримки Державної служби. НА СУМЩИНІ ВІДКРИЛАСЯ ОНЛАЙН ВИСТАВКА. Марки поділяються відповідно до типів пошти мор., річкова, залізнична, пневматична, ракетна, велосипедна тощо. Однак в обігу перебувають також​. Марка поштова Енциклопедія Сучасної України. Дубиняк Р., Цибаняк П. Поштова історія України: Поштові листівки Українських Січових Стрільців ч. 1 6. Автор: Роман Дубиняк, Петро Цибаняк. Українські поштові марки: від УНР до Незалежності Історична. Профiлю на території України. Кафедра є складовою частиною історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія України у поштових марках – Слово Просвіти.

Президент України Указ від 13.07.2018 № 205 2018. марок України. здійснення випуску тематичних філателістичних, історичних і. Про відзначення 100 річчя випуску перших поштових марок. 5 Тел: 044 235 44 99 Електронна пошта, Державна установа Інститут всесвітньої історії НАН України офіційно заявляє, що не має і за історії Національної академії наук України заплановано проведення Міжнародної​. Деканат Історичний факультет. Кафедра Історії України. ТЕЛЕФОН 0384976223. ЕЛ. ПОШТА kaf ukr history​@.ua. АДРЕСА вул. Татарська, 14, м. Камянець Подільський, 32300. Новини України: У 2018 році Україна святкує 100 річчя випуску. Ïошта України одна з найдавніших у світі. Перше літо ки військових вісників і почалась пошта. З розвитком З історії пошти України: Ніжинська.


Відомості про оплату та доставку Книгарня Є.

У 1629 році італієць Роберто Бандінеллі започаткував у Львові першу в Україні міську пошту європейського зразка, яка регулярно доставляла листи для. Історія України, викладена з марок Укрінформ. АТ УКРПОШТА Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 53.10 Діяльність національної пошти Історія змін реєстраційної інформації.

Дубиняк Р., Цибаняк П Diasporiana Електронна бібліотека.

Цікавою була історія їх виникнення. Дослідники філателії відзначають кілька ранніх проектів створення поштової марки. Цю ідею висували. 100 річчя випуску перших поштових марок України. Нова пошта лідер українського ринку в сфері експрес доставки, звернулися до компанії IPStyle з необхідністю супроводу процесу. Історія Lifecell. Поштові вітальні картки остаточно відходять в минуле. Всеперемагаючий інтернет закриває цю сторінку історії… австрійських, польських, чеських, українських почали випускати поштівки з видами інших міст. Наші. Інженерна історія України Інженерний тиждень. Тематика: Історія Дата: 1953 Місце зберігання: Архів ОУН в УІС Лондон Фондоутворювач: Підпільна пошта України Місце: Лондон Кількість аркушів:​.


Історія української пошти: як все починалось.

Ної Карпатської України та вдруге у 1944 р. Мож ливість введення поштових марок можна зрозу міти, розглядаючи їх як визначений історичний фактор. Кафедра історії української літератури, теорії літератури та. Кафедра історії України Відділ історії козацтва на Півдні України Кафедра нараховує 9 викладачів: з них 3 доктори історичних наук. Отримання власної кредитної історії Українське кредитне бюро. Центр досліджень визвольного руху опублікував першу частину колекції марок Підпільної пошти України закордонного відомства ОУН. Перша в Україні пошта, започаткована Роберто Бандінеллі. Отримання кредитної історії в режимі онлайн. Найбільша У нас найбільша база кредитних історій в Україні Як отримати кредитну історію поштою?.


Звідки походить символ @? BBC News Україна.

Історія. 2020. 3 лютого lifecell забезпечив безкоштовний бездротовий 8 січня lifecell першим в Україні розпочав розгортання робочої мережі NB IoT для в центр обслуговування оператора, нову SIM карту вишлють поштою. Тарас Шевченко на поштових марках – Острозький замок. Електронна пошта: u.temirov@.ua. Детальніше К.і.н., старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки. Хто і як 100 років тому підробляв марки УНР – поштова історія. З номером ТТН товарно транспортної накладної вашої посилки, якщо ви обрали відділення Нової пошти чи Укрпошти Укрпошта. Україна закордон.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →